Over Warmlopen voor de raad Apeldoorn (start 11 december)

Wil je na de verkiezingen goed uit de startblokken komen als raadslid? Deze cursus zorgt voor een complete warming up! Je leert de basis van het raadslid zijn en ontwikkelt politieke vaardigheden om goed inhoud te geven aan die rol.

  • Je vormt een visie op overheid, samenleving, democratie en de basics van het raadslid zijn.
  • Je leert hoe je vanuit ChristenUnieperspectief raadsvoorstellen op de verschillende beleidsterreinen kunt beoordelen en je leert ook inhoudelijk over die beleidsterreinen.
  • Je volgt naar keuze een debattraining of training persoonlijke profilering.
  • Je leert over politieke strategie en brengt dat ook in praktijk. Je stelt een persoonlijk strategisch plan op om de ideeën die je hebt voor jouw gemeente ook te gaan realiseren.
  • Je doet tijdens dit traject contacten op waar je nog jaren lang plezier van kunt hebben!

Voor de verschillende programma-onderdelen ontmoet je elkaar op twee zaterdagen op locatie, als de maatregelen dit toelaten. En op vier avonden volg je het programma online via zoom. Je doorloopt dit programma in twee maanden met dezelfde groep.

Programma

Zaterdag 11 december in Apeldoorn: Lokale democratie

  • College en debat over lokale democratie
  • Taken en rollen raadslid, samenwerken met college, ambtenaren, burgers, achterban
  • Start met jouw persoonlijk strategisch plan

Woensdag 15 december online: Politieke strategie en instrumenten

Zaterdag 18 december in Apeldoorn: Klaar voor de campagne
Je volgt samen met andere deelnemers uit jouw regio de trainingsdag ‘Klaar voor de campagne in 1 dag’. Hier kan je kiezen tussen een debattraining of een training persoonlijke profilering. Voor lijsttrekkers zijn er speciale sessies (kijk hier voor meer info over deze training)

Woensdag 12 januari online: Gemeentefinanciën vanuit ChristenUnievisie

Donderdag 27 januari online: Het sociaal domein vanuit ChristenUnievisie

Woensdag 9 februari online: Het ruimtelijk domein vanuit ChristenUnievisie

Aan het eind van het traject plannen we een moment om elkaar na de verkiezingen online weer te zien en afspraken te maken over intervisie.

Aanmelden kan tot uiterlijk 2 december

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.