Berichten geschreven door Mirjam Bikker

 1. Vliegtuig
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 8 januari 2021 om 14:48

  Testverplichting inreizen

  De Corona-pandemie is er wereldwijd en de cijfers onderstrepen de ernst. Het aantal besmettingen blijft toenemen en tot ons verdriet ook het aantal mensen dat ernstig ziek raakt of ten gevolge van Corona overlijdt.

  Lees verder
 2. Gezin aan keukentafel met huiswerk
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 8 december 2020 om 14:00

  Het belastingplan 2021

  Het zijn slechte tijden
  Het zijn moeilijke tijden
  dat zeggen de mensen tenminste.
  Laten we liever goed leven
  dan worden de tijden vanzelf goed.
  Wij zijn de tijden
  zoals wij zijn, zo zijn de tijden.

  Lees verder
 3. Televisie.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 7 december 2020 om 16:19

  De toekomst van de Nederlandse Publieke Omroep

  Al vanaf de Omroepwet in 1967 kent Nederland een open publiek omroepbestel. Waarin plek is voor allerlei groepen uit de samenleving om zich te kunnen verenigen. En waardoor we in alle huiskamers niet alleen onze eigen mening op het scherm zien of op de radio horen, maar juist ook die van de ander. De media zijn in de afgelopen jaren enorm veranderd, onze manier van kijken, luisteren, van nieuws vergaren ook, en het lidmaatschap van een vereniging is een stuk minder vanzelfsprekend. 

  Lees verder

  Labels: ,

 4. Binnenhof
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 27 oktober 2020 om 14:15

  Vrede en recht

  Vrede en de terugkeer van recht, dat werd 75 jaar geleden hier op het Binnenhof ervaren. De Eerste Kamer kwam op 18 oktober 1945 voor het eerst weer bijeen. En wie de openingswoorden van toenmalig voorzitter baron De Vos van Steenwijk leest proeft de dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid, proeft het vuur om het goede voor Nederland te zoeken. Vijfenzeventig jaar later is er veel waarover we ons zorgen maken, maar het is goed om te bedenken hoe bijzonder het is om al vele jaren in vrede en in volledige vrijheid bijeen te komen. 

  Lees verder
 5. Fractievoorzitter Mirjam Bikker 2.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 13 oktober 2020 om 21:00

  De grote vragen zijn niet weg

  Schrijf 17 maart 2021 maar in je agenda! Want dan gaat Nederland naar de stembus en kiezen we samen wat belangrijk is voor ons land. Dit weekend werd bekend dat ik op plek 3 van de kandidatenlijst voor de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen mag staan. Dat is ontzettend eervol en een hele verantwoordelijkheid. Als onze leden hiermee instemmen, wil ik me met volle overtuiging op die nieuwe plek inzetten.
  Lees verder
 6. stembureau.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 6 oktober 2020 om 15:15

  Stemmogelijkheid Nederlanders in het buitenland

  ‘Het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders op Bonaire, St. Eustatius, Saba en in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.’ Het staat er zo eenvoudig in het regeerakkoord. En het eerste gedeelte, de aanpassing van het stemproces voor Nederlanders op de BES-eilanden, is inmiddels op een zorgvuldige wijze goed vormgegeven met de kiescolleges Caribisch Nederland. En dan nu het tweede stukje van het voornemen, de Nederlanders in het buitenland.

  Lees verder
 7. Gevangenis.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 15 juni 2020 om 19:20

  Straffen en beschermen

  De wet straffen en beschermen, die wij vandaag bespreken, ziet geheel op de tenuitvoerlegging van straffen. Dat is een belangrijke taak van de overheid. Dat er recht gesproken wordt en tot uitvoering komt als er onrecht is geschied. Dat er passend gestraft wordt en dat mensen vertrouwen kunnen hebben in de overheid, ook op dit punt, dat draagt bij aan het vertrouwen in de rechtsstaat. Straf is dus ook herstel, herstel van de rechtsorde.

  Lees verder
 8. Klaslokaal
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 juni 2020 om 15:00

  Afschaffing fusietoets

  Ook als een wetsvoorstel met goede bedoelingen begint, is dat helaas geen garantie voor goede uitkomsten. In deze Kamer wordt elke wet tegen het licht van de rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid gehouden, niet alleen goede bedoelingen helpen een zaak vooruit. Maar dat betekent niet dat de Eerste Kamer alles kan voorspellen. De behandeling van het wetsvoorstel afschaffing fusietoets onderstreept dat. Tegelijk zien we vandaag wel het nut van een evaluatie, om te zien welke uitkomsten een wet daadwerkelijk heeft.

  Lees verder
 9. Basisonderwijs
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 12 mei 2020 om 13:41

  Onderwijsvrijheid

  Ouders en leerlingen moeten betrokken zijn bij hun school en de pluriformiteit van de samenleving moet ook in het onderwijs weerspiegeld worden. Dat zijn de diepste kenmerken die bij het Nederlandse onderwijsstelsel horen volgens de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie. Hieronder leest u de volledige bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder