Berichten geschreven door Mirjam Bikker

 1. Coronavirus.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 7 april 2020 om 14:26

  Noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie

  De ChristenUnie stemt in met het pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie. Mirjam Bikker spreekt namens de fractie haar hartelijke medeleven uit voor ieder die getroffen wordt door het virus. De fractie heeft een diep respect en grote waardering voor allen die zorg verlenen. Hieronder leest u de bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 2. Pilaren.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 maart 2020 om 13:23

  Staat van de rechtsstaat

  In haar bijdrage aan het debat ‘Staat van de rechtsstaat’ legt Mirjam Bikker de nadruk op de belangrijke taak die de overheid heeft: gerechtigheid bevorderen. Rechters hebben in het bevorderen van die gerechtigheid hun eigen positie die gerespecteerd moet worden. Mirjam plaatst verder kritische vragen bij de toegankelijkheid van de rechtsstaat en de invloed van zware criminaliteit op de integriteit van het financiële stelsel. Hieronder leest u de bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 3. Joint roken.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 5 november 2019 om 13:04

  Complete bijdrage debat experiment gesloten coffeeshopketen

  Dagelijks rollen de nieuwsberichten van opgerolde wietplantages, van drugsdumpingen en de heftige effecten van ondermijnende drugscriminaliteit over ons heen. Daarachter ligt een donkere wereld van zware criminaliteit, van verslavingen, van burgers die ongevraagd met drugsafval te maken krijgen, van onterecht genormaliseerd drugsgebruik.

  Waar veertig jaar geleden wietgebruik vooral iets was voor linksige hippies, is de wereld van softdrugs stevig veranderd. Wereldwijd wordt er grof geld mee verdiend door criminelen. De sterkte van de beschikbare cannabis is alleen maar toegenomen en duidelijk is dat er inmiddels een groot veelkoppig probleem is als het gaat om de beschikbaarheid van softdrugs én harddrugs in onze samenleving. Het wetsvoorstel dat vandaag voorligt, de wet experiment gesloten coffeeshopketen is daarin geen veelomvattende oplossing. De regering presenteert dit experiment als een poging om te bezien of het realiseren van een gedecriminaliseerde keten mogelijk is en tevens wat de effecten daar van zijn.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. EKamerleden_2019
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 29 oktober 2019 om 15:08

  Algemene Politieke Beschouwingen 2019

  Lees hier de volledige bijdrage van Mirjam Bikker tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer, waarin zij pleit voor het onderhoud van de rechtsstaat, echte aandacht voor de dubbele vergrijzing en een inclusieve aanpak om zorg te dragen voor de schepping. 

  Lees verder

  Labels:

 5. Bikker_2014_2
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 16 oktober 2019 om 10:00

  Why do the nations so furiously rage?

  In de residentiepauzedienst van afgelopen dinsdag sprak ik over de rol van de overheid in deze gebroken wereld. Het draait om gerechtigheid! In het volle besef van en met hoopvolle verwachting op het recht en de vrede van dat andere Koninkrijk. Handel's Messiah laat een rake dialoog horen...
  Lees verder
 6. Studeren.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 27 mei 2019 om 19:14

  ChristenUnie bezorgd over toegang hoger onderwijs door leenstelsel

  De Eerste Kamer bespreekt vandaag de verhoging van de rentemaatstaf in het leenstelsel voor studenten. Een maatregel uit het regeerakkoord. De ChristenUnie is geen voorstander van dit leenstelsel. Ondanks onze regeringsdeelname wordt het leenstelsel niet afgeschaft. In een coalitieland als Nederland is niet heel het verkiezingsprogramma in een keer te realiseren. De ChristenUnie heeft wel zorgen bij dit wetsvoorstel. Verhoogt het niet de drempel voor jongeren om te gaan studeren? Die, en andere vragen, heb ik aan de minister gesteld. 

  Lees verder
 7. Portemonnee
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 14 mei 2019 om 14:38

  Wijziging partneralimentatie niet voldoende onderbouwd

  Een huwelijk is niet slechts een juridische regeling, het is geen gewoon contract. Dat bijzondere karakter is op veel trouwdagen te proeven. Maar helaas blijft dat niet altijd in stand, de cijfers laten zien dat een derde van de huwelijken geen stand houdt. Hoe verder als een huwelijk geen stand houdt? 

  Lees verder
 8. Wonen
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 23 april 2019 om 11:08

  Toezicht op bouwen niet in private handen

  Al lange tijd is duidelijk dat veiligheidsrisico's in de bouw onvoldoende worden beheerst. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed onderzoek en kwam tot duidelijke conclusies naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage Eindhoven. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van het bouwen, dat wij vandaag in de Eerste Kamer bespreken, laat helaas de belangrijkste problemen in stand. De overheid zal moeten durven investeren in toezicht en kwaliteit. Ook de bouwwereld moeten meer in beweging komen. 

  Lees verder

  Labels: ,

 9. 20180522-CU-EersteKamer-65.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 2 april 2019 om 14:22

  ChristenUnie steunt voorstel tweederde meerderheid voor goedkeuring EU-verdragen

  Vandaag werd het Initiatiefvoorstel-Van der Staaij besproken dat twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen vraagt. Met dit initiatiefvoorstel wordt de Grondwet gewijzigd. De afgelopen jaren heeft de Eerste Kamer gewacht op een reactie van twee staatscommissies, om te zien of deze tweederde meerderheid gewenst is.Unaniem wijzen deze staatscommissies de huidige uitleg van artikel 91 lid 3 Grondwet af, die is te eng en wordt dus ook te weinig benut. De ChristenUnie steunt in ieder geval deze tweederde meerderheid voor EU-verdragen. 

  Lees verder