Berichten geschreven door Mirjam Bikker

 1. Fractievoorzitter Mirjam Bikker 2.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 13 oktober 2020 om 21:00

  De grote vragen zijn niet weg

  Schrijf 17 maart 2021 maar in je agenda! Want dan gaat Nederland naar de stembus en kiezen we samen wat belangrijk is voor ons land. Dit weekend werd bekend dat ik op plek 3 van de kandidatenlijst voor de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen mag staan. Dat is ontzettend eervol en een hele verantwoordelijkheid. Als onze leden hiermee instemmen, wil ik me met volle overtuiging op die nieuwe plek inzetten.
  Lees verder
 2. stembureau.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 6 oktober 2020 om 15:15

  Stemmogelijkheid Nederlanders in het buitenland

  ‘Het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders op Bonaire, St. Eustatius, Saba en in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.’ Het staat er zo eenvoudig in het regeerakkoord. En het eerste gedeelte, de aanpassing van het stemproces voor Nederlanders op de BES-eilanden, is inmiddels op een zorgvuldige wijze goed vormgegeven met de kiescolleges Caribisch Nederland. En dan nu het tweede stukje van het voornemen, de Nederlanders in het buitenland.

  Lees verder
 3. Gevangenis.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 15 juni 2020 om 19:20

  Straffen en beschermen

  De wet straffen en beschermen, die wij vandaag bespreken, ziet geheel op de tenuitvoerlegging van straffen. Dat is een belangrijke taak van de overheid. Dat er recht gesproken wordt en tot uitvoering komt als er onrecht is geschied. Dat er passend gestraft wordt en dat mensen vertrouwen kunnen hebben in de overheid, ook op dit punt, dat draagt bij aan het vertrouwen in de rechtsstaat. Straf is dus ook herstel, herstel van de rechtsorde.

  Lees verder
 4. Klaslokaal
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 juni 2020 om 15:00

  Afschaffing fusietoets

  Ook als een wetsvoorstel met goede bedoelingen begint, is dat helaas geen garantie voor goede uitkomsten. In deze Kamer wordt elke wet tegen het licht van de rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid gehouden, niet alleen goede bedoelingen helpen een zaak vooruit. Maar dat betekent niet dat de Eerste Kamer alles kan voorspellen. De behandeling van het wetsvoorstel afschaffing fusietoets onderstreept dat. Tegelijk zien we vandaag wel het nut van een evaluatie, om te zien welke uitkomsten een wet daadwerkelijk heeft.

  Lees verder
 5. Basis onderwijs
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 12 mei 2020 om 13:41

  Onderwijsvrijheid

  Ouders en leerlingen moeten betrokken zijn bij hun school en de pluriformiteit van de samenleving moet ook in het onderwijs weerspiegeld worden. Dat zijn de diepste kenmerken die bij het Nederlandse onderwijsstelsel horen volgens de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie. Hieronder leest u de volledige bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 6. Coronavirus.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 7 april 2020 om 14:26

  Noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie

  De ChristenUnie stemt in met het pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie. Mirjam Bikker spreekt namens de fractie haar hartelijke medeleven uit voor ieder die getroffen wordt door het virus. De fractie heeft een diep respect en grote waardering voor allen die zorg verlenen. Hieronder leest u de bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 7. Pilaren.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 maart 2020 om 13:23

  Staat van de rechtsstaat

  In haar bijdrage aan het debat ‘Staat van de rechtsstaat’ legt Mirjam Bikker de nadruk op de belangrijke taak die de overheid heeft: gerechtigheid bevorderen. Rechters hebben in het bevorderen van die gerechtigheid hun eigen positie die gerespecteerd moet worden. Mirjam plaatst verder kritische vragen bij de toegankelijkheid van de rechtsstaat en de invloed van zware criminaliteit op de integriteit van het financiële stelsel. Hieronder leest u de bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 8. Joint roken.jpg
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 5 november 2019 om 13:04

  Complete bijdrage debat experiment gesloten coffeeshopketen

  Dagelijks rollen de nieuwsberichten van opgerolde wietplantages, van drugsdumpingen en de heftige effecten van ondermijnende drugscriminaliteit over ons heen. Daarachter ligt een donkere wereld van zware criminaliteit, van verslavingen, van burgers die ongevraagd met drugsafval te maken krijgen, van onterecht genormaliseerd drugsgebruik.

  Waar veertig jaar geleden wietgebruik vooral iets was voor linksige hippies, is de wereld van softdrugs stevig veranderd. Wereldwijd wordt er grof geld mee verdiend door criminelen. De sterkte van de beschikbare cannabis is alleen maar toegenomen en duidelijk is dat er inmiddels een groot veelkoppig probleem is als het gaat om de beschikbaarheid van softdrugs én harddrugs in onze samenleving. Het wetsvoorstel dat vandaag voorligt, de wet experiment gesloten coffeeshopketen is daarin geen veelomvattende oplossing. De regering presenteert dit experiment als een poging om te bezien of het realiseren van een gedecriminaliseerde keten mogelijk is en tevens wat de effecten daar van zijn.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. EKamerleden_2019
  Mirjam Bikker blog portret.jpg
  Door Mirjam Bikker op 29 oktober 2019 om 15:08

  Algemene Politieke Beschouwingen 2019

  Lees hier de volledige bijdrage van Mirjam Bikker tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer, waarin zij pleit voor het onderhoud van de rechtsstaat, echte aandacht voor de dubbele vergrijzing en een inclusieve aanpak om zorg te dragen voor de schepping. 

  Lees verder

  Labels: