Berichten over Hendrik-Jan Talsma

 1. Rechtspraak
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 14 februari 2023 om 15:00

  Verhoging strafmaximum doodslag

  Gij zult niet doodslaan”. Deze fundamentele norm uit het zesde van de tien geboden is in ons strafrecht stevig verankerd. En daarin maakt de wetgever – zo zeg ik met instemming professor Cleiren na – een scherp onderscheid tussen de dood van een ander als beoogd en als niet beoogd gevolg. Gedragingen die zijn gericht op de dood van een ander of die als zodanig moeten worden beschouwd zijn daarom welbewust opgenomen in een andere titel van het wetboek van strafrecht dan gedragingen waarbij de dood van een ander niet beoogd of zelfs niet verwacht was.

  Lees verder
 2. pexels-pixabay-209728.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 20 december 2022 om 11:00

  Uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

  Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en een gouden ring draagt, en tegelijkertijd door een arme in haveloze vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en hem een mooie plaats aanbiedt, terwijl u tegen de tweede zegt dat hij mag blijven staan of bij uw voetbank op de grond kan zitten, “hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?

  Lees verder
 3. Rijksoverheid.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 29 november 2022 om 15:30

  Digitale Overheid

  Het pakket van wetsvoorstel en novelle dat we vandaag in deze Kamer behandelen kent inmiddels een lange totstandkomingsgeschiedenis en als deze Kamer niet zogezegd een ‘digitale Kamer’ zou zijn geweest zouden we tegen een onfatsoenlijk dik pak papier aangekeken hebben. Die lange voorgeschiedenis in combinatie met de bijna ongrijpbare breedte van het etiket ‘digitale overheid’ draagt het risico in zich dat het geheel een wat afstandelijk, abstract en theoretisch karakter krijgt.

  Lees verder
 4. Portemonnee
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma, Peter Ester op 22 november 2022 om 15:30

  Algemene financiële beschouwingen

  We bevinden ons in hoogst verwarrende, soms zelfs angstaanjagende tijden. Het aantal crises is overweldigend. We zien een kabinet en een minister van Financiën die van ijsschots naar ijsschots springen en dat met een zekere behendigheid doen. Daarbij wordt niet geschuwd om tientallen miljarden uit te trekken voor crisisbestrijdingsmaatregelen. Nood breekt wet, zo luidt het adagium. Kritiek was er ook. Zo zou het kabinet te lang getreuzeld hebben met daadkrachtig beleid. 

  Lees verder
 5. Uiterwaarden.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma, Maarten Verkerk op 21 november 2022 om 20:00

  Geborgde zetels van de waterschappen

  Nadat het voorliggende wetsvoorstel door de Tweede Kamer was aanvaard liet mevrouw Bromet namens de initiatiefnemers weten: “Het was een hele interessante politieke reis tot nu toe en die willen wij heel graag voortzetten in de Eerste Kamer.” Namens mijn fractie heet ik de indieners dan ook van harte welkom op hun volgende bestemming en wens ik hen in ons midden een interessant en verfrissend vervolg van de reis.

  Lees verder
 6. Zetels Tweede Kamer (1).jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 11 oktober 2022 om 11:30

  Financiering politieke partijen

  De behandeling van dit wetsvoorstel past uitstekend in het politieke jaargetij waarin we ons lijken te  bevinden en dat gekenmerkt wordt door evaluaties, zelfevaluaties, blikken in voorgehouden spiegels en onderzoek naar eigen handelen. De benaming van deze Kamer als ‘chambre de réflection’ lijkt wel actueler dan ooit.  

  Lees verder
 7. Gevangenis.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 4 oktober 2022 om 16:50

  Uitbreiding van het taakstrafverbod

  Sinds 2012 kent het Nederlandse strafrecht een zogeheten taakstrafverbod, vastgelegd in art. 22b Sr. Het voorliggende wetsvoorstel is een uitbreiding daarvan die het opleggen van een taakstraf verbiedt bij een veroordeling wegens – kort gezegd – het gebruik van geweld tegen personen die een publieke taak uitoefenen.

  Lees verder
 8. markus-spiske-QozzJpFZ2lg-unsplash.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 13 september 2022 om 14:50

  Gelijk recht doen

  Hoewel het niet bedoeld is als een ongepaste zelffelicitatie stelt mijn fractie met genoegen vast dat deze Kamer aan het begin van een nieuw parlementair jaar twee belangrijke thema’s letterlijk en figuurlijk naar voren haalt. Binnenkort debatteren we over de zelfevaluatie van de Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire en vandaag spreken we met de parlementaire onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving over het rapport ‘Gelijk recht doen’. De prominente placering van beide debatten op de Kameragenda is wat mijn fractie betreft een terechte onderstreping van het belang van deze – deels met elkaar verwante – onderwerpen. 

  Lees verder
 9. Rechtspraak
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 28 juni 2022 om 12:15

  Wijzigingen van de Grondwet

  Nog maar een week geleden debatteerden wij over een groots onderwerp als ‘de staat van de rechtsstaat’ en vandaag behandelen we – in tweede lezing - niet minder dan zes voorstellen tot wijziging van de Grondwet. Bepaald geen alledaagse aangelegenheid.

  Lees verder