Berichten over Mirjam Bikker

 1. Studeren.jpg
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 27 mei 2019 om 19:14

  ChristenUnie bezorgd over toegang hoger onderwijs door leenstelsel

  De Eerste Kamer bespreekt vandaag de verhoging van de rentemaatstaf in het leenstelsel voor studenten. Een maatregel uit het regeerakkoord. De ChristenUnie is geen voorstander van dit leenstelsel. Ondanks onze regeringsdeelname wordt het leenstelsel niet afgeschaft. In een coalitieland als Nederland is niet heel het verkiezingsprogramma in een keer te realiseren. De ChristenUnie heeft wel zorgen bij dit wetsvoorstel. Verhoogt het niet de drempel voor jongeren om te gaan studeren? Die, en andere vragen, heb ik aan de minister gesteld. 

  Lees verder
 2. Portemonnee
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 14 mei 2019 om 14:38

  Wijziging partneralimentatie niet voldoende onderbouwd

  Een huwelijk is niet slechts een juridische regeling, het is geen gewoon contract. Dat bijzondere karakter is op veel trouwdagen te proeven. Maar helaas blijft dat niet altijd in stand, de cijfers laten zien dat een derde van de huwelijken geen stand houdt. Hoe verder als een huwelijk geen stand houdt? 

  Lees verder
 3. Wonen
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 23 april 2019 om 11:08

  Toezicht op bouwen niet in private handen

  Al lange tijd is duidelijk dat veiligheidsrisico's in de bouw onvoldoende worden beheerst. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed onderzoek en kwam tot duidelijke conclusies naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage Eindhoven. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van het bouwen, dat wij vandaag in de Eerste Kamer bespreken, laat helaas de belangrijkste problemen in stand. De overheid zal moeten durven investeren in toezicht en kwaliteit. Ook de bouwwereld moeten meer in beweging komen. 

  Lees verder

  Labels: ,

 4. 20180522-CU-EersteKamer-65.jpg
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 2 april 2019 om 14:22

  ChristenUnie steunt voorstel tweederde meerderheid voor goedkeuring EU-verdragen

  Vandaag werd het Initiatiefvoorstel-Van der Staaij besproken dat twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen vraagt. Met dit initiatiefvoorstel wordt de Grondwet gewijzigd. De afgelopen jaren heeft de Eerste Kamer gewacht op een reactie van twee staatscommissies, om te zien of deze tweederde meerderheid gewenst is.Unaniem wijzen deze staatscommissies de huidige uitleg van artikel 91 lid 3 Grondwet af, die is te eng en wordt dus ook te weinig benut. De ChristenUnie steunt in ieder geval deze tweederde meerderheid voor EU-verdragen. 

  Lees verder
 5. Gouden Koets.jpg
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 12 maart 2019 om 11:19

  Geen noodzaak afschaffen beschermde status koning

  Nederland is een constitutionele monarchie, de ChristenUnie is daar blij mee. Juist in tijden van polarisatie, van uiteenlopende visies, van overtuigingen en van grote politieke diversiteit is de Koning een van de belangrijke instituties, dragend in ons staatsbestel. Die zo bijdraagt aan maatschappelijke samenhang, aan zekerheid en verbondenheid, aan een stabiel staatsbestel. Het wegnemen van de beschermde positie van de koning, zoals het wetsvoorstel dat we vandaag in de Eerste Kamer behandelden draagt daar niet aan bij.

  Lees verder
 6. Meester legt uit
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 19 februari 2019 om 14:49

  Motie voor meer gokpreventie onder jongeren unaniem aangenomen

  Een gokvrije generatie: daar blijf ik voor gaan. Tot mijn grote spijt heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met het legaliseren van online gokken. Terwijl de overheid op tal van terrein haar verantwoordelijkheid neemt en verkeerde en gevaarlijke gewoontes, zoals roken, te veel drinken of ongezond eten, terugdringt. Terwijl de gedachte dat legaliseren leidt tot een betere situatie onzin is, zoals blijkt in België, Denemarken, Duitsland en zoveel andere landen waar online gokken is gelegaliseerd. Steeds nam het aantal verslaafden toe!

  Lees verder
 7. Euro bankbiljetten.jpg
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 19 februari 2019 om 13:29

  ChristenUnie stemt tegen wet die online gokken wil reguleren

  Onze fractie heeft tegen het wetsvoorstel dat online gokken wil reguleren gestemd. Gokken is geen onschuldig spelletje, maar een verslavende bezigheid. En regulering zal, getuige ook de ontwikkelingen in de ons omringende landen, ontegenzeggelijk een opstuwend effect op het aantal gokkers en probleemgokkers hebben. Wij wedden niet graag en al helemaal niet op het verkeerde paard. Lees hieronder mijn stemverklaring. 

   

  Lees verder
 8. 20190209-CU-Congres-Selectie-Hires-24.jpg
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 9 februari 2019 om 14:34

  Mijn speech op het ChristenUnie-congres

  Vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie!

  Een klein inkijkje in het leven van een Eerste Kamerlid. En als ik dit filmpje zie dan besef ik meteen op wat voor een bijzondere plek ik de afgelopen jaren met Roel en Peter heb mogen werken. In de oudste parlementaire vergaderzaal van de wereld. Waar ooit de Staten van Holland al vergaderden. Dat is natuurlijk een prachtige historie voor een Kamer die gekozen wordt door Statenleden. Maar het allermooist vind ik toch wel het plafond. Want helemaal boven in de plenaire zaal van de Eerste Kamer, wordt er op de senatoren neergekeken. Door kinderen. De kindertjes van staat. Daarmee of je het nu wilt of niet staat boven elke vergaderdag, elk debat, elke stemming de vraag: voor wie doen jullie dit? Helpt dit voor de toekomst van onze kinderen?

  Lees verder
 9. Mirjam Bikker - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 5 februari 2019 om 14:39

  Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over twee gokwetten

  Vanmiddag heb ik een kritische bijdrage geleverd aan de het debat over het reguleren van online gokken én het privatiseren van Holland Casino. De conclusie van mijn bijdrage was: "Voorzitter mijn fractie is er niet gerust op. We stellen daarom kritische vragen over de noodzaak en het effect van de keuzes die nu worden gemaakt. We willen gokken ontmoedigen, we vinden dat er in de afgelopen jaren te weinig budget is vrijgemaakt voor handhaving en zijn er ook nog niet van overtuigd dat deze voorgestelde wetten bijdragen aan de hoofddoelstellingen van het gokbeleid. Wij wedden niet graag en al helemaal niet op het verkeerde paard. Maar we zien desondanks natuurlijk uit naar de antwoorden van de minister." Hieronder kunt u mijn gehele bijdrage nalezen.

  Lees verder