Eerste Kamerleden

Nieuwsoverzicht Eerste Kamer

Mirjam Bikker: "Zorg dat terroristen veroordeeld worden"

Mirjam Bikker 2014dinsdag 31 januari 2017 21:23 Dinsdag 31 januari debatteerde de Eerste Kamer over een drietal wetten inzake terrorismebestrijding. De ChristenUnie-fractie steunt de wet met bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme en inzake het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten. Dat geldt niet voor de wet die de minister buiten het strafrecht om de mogelijkheid geeft personen de nationaliteit te ontnemen. "De kans op gerechtigheid neemt met dit wetsvoorstel af en daarom stemt de ChristenUnie-fractie komende week tegen dit wetsvoorstel", aldus Mirjam Bikker.

Lees hier haar volledige bijdrage. lees verder
Labels
Mirjam Bikker
Veiligheid

Bevoegdheidsoverdracht naar EU moet minder makkelijk worden

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 24 januari 2017 15:23 Vandaag vindt na een aanloop van 10 jaar de grande finale plaats van de behandeling van het Initiatiefvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) om in de Grondwet vast te leggen dat EU-verdragen voortaan niet met een gewone meerderheid, maar met een tweederdemeerderheid moeten worden aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal.

"Als Nederland bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie moet daarvoor tweederdemeerderheid in de Kamers zijn. Ook bij het toetreden van nieuwe lidstaten kan het karakter van de Europese Unie veranderen. Daarom is het goed dat ook hier de drempel hoger wordt. Dat is niet voor een denkbeeldig vraagstuk, denk bijvoorbeeld aan de Turkijedeal." Mirjam Bikker sprak daarom vandaag haar steun uit voor het initiatiefwetsvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) dat hiervoor de Grondwet wil aanpassen.

Lees hier de bijdrage van Mirjam Bikker aan het debat. lees verder
Labels
Europa
Mirjam Bikker

Peter Ester: "Balans belastingbeleid Rutte II mager"

Foto Peter Ester - hoge resolutiedinsdag 13 december 2016 14:15 Bij de behandeling van het Belastingplan 2017 op dinsdag 13 december in de Eerste Kamer maakte senator Peter Ester de balans op over het door het kabinet Rutte II gevoerde fiscale beleid. Peter Ester: "Die balans is mager. Deze staatssecretaris zou de fiscale rommelzolder gaan opruimen, maar verder dan het verplaatsen van wat dozen van de ene naar de andere hoek is hij niet gekomen. Een belastingstelselherziening is uitgebleven. Terwijl de marginale druk - de belastingdruk bij één extra euro aan inkomen - voor met name eenverdieners gigantische proporties heeft aangenomen. De verhoudingen zijn echt zoek. Daarnaast is door de weinig doordachte afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten, waar mijn fractie tegen heeft gestemd, veel onrust en onzekerheid onder de één miljoen zzp'ers ontstaan. De belasting op vermogen zorgt ervoor dat je bij een beetje vermogen al meer belasting betaalt dan dat je rente ontvangt. En de reorganisatie van de Belastingdienst zelf is financieel uit de hand gelopen."

Peter Ester vervolgt: "Als het nieuwe kabinet iets moet oppakken, is het wel de herziening van het belastingstelsel. Om een stelsel te creëren dat niet langer verdeelt, maar verbindt; dat eerlijker en eenvoudiger is dan het huidige stelsel."

Lees hieronder de volledige bijdrage, zoals uitgesproken in de eerste termijn. lees verder
Labels
Financiën
Peter Ester