Eerste Kamerleden

 1. Mirjam Bikker - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 19 februari 2019 14:49

  Motie voor meer gokpreventie onder jongeren unaniem aangenomen

  Een gokvrije generatie: daar blijf ik voor gaan. Tot mijn grote spijt heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met het legaliseren van online gokken. Terwijl de overheid op tal van terrein haar verantwoordelijkheid neemt en verkeerde en gevaarlijke gewoontes, zoals roken, te veel drinken of ongezond eten, terugdringt. Terwijl de gedachte dat legaliseren leidt tot een betere situatie onzin is, zoals blijkt in België, Denemarken, Duitsland en zoveel andere landen waar online gokken is gelegaliseerd. Steeds nam het aantal verslaafden toe!

  De ChristenUnie blijft strijden voor een gokvrije samenleving. Ik diende deze motie in die wil voorkomen dat jongeren gaan gokken en verslaafd raken. Gelukkig werd deze motie wél aangenomen. Ik zal mij in de komende jaren blijvend inzetten voor een gokvrije generatie. 

  Lees verder
 2. Mirjam Bikker - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 19 februari 2019 13:29

  ChristenUnie stemt tegen wet die online gokken wil reguleren

  Onze fractie heeft tegen het wetsvoorstel dat online gokken wil reguleren gestemd. Gokken is geen onschuldig spelletje, maar een verslavende bezigheid. En regulering zal, getuige ook de ontwikkelingen in de ons omringende landen, ontegenzeggelijk een opstuwend effect op het aantal gokkers en probleemgokkers hebben. Wij wedden niet graag en al helemaal niet op het verkeerde paard. Lees hieronder mijn stemverklaring. 

   

  Lees verder

  Labels:

 3. Mirjam Bikker - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 9 februari 2019 14:34

  Mijn speech op het ChristenUnie-congres

  Vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie!

  Een klein inkijkje in het leven van een Eerste Kamerlid. En als ik dit filmpje (https://vimeo.com/315261915/6c4b94150a?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749) zie dan besef ik meteen op wat voor een bijzondere plek ik de afgelopen jaren met Roel en Peter heb mogen werken. In de oudste parlementaire vergaderzaal van de wereld. Waar ooit de Staten van Holland al vergaderden. Dat is natuurlijk een prachtige historie voor een Kamer die gekozen wordt door Statenleden. Maar het allermooist vind ik toch wel het plafond. Want helemaal boven in de plenaire zaal van de Eerste Kamer, wordt er op de senatoren neergekeken. Door kinderen. De kindertjes van staat. Daarmee of je het nu wilt of niet staat boven elke vergaderdag, elk debat, elke stemming de vraag: voor wie doen jullie dit? Helpt dit voor de toekomst van onze kinderen?

  Lees verder
 4. Mirjam Bikker - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 5 februari 2019 14:39

  Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over twee gokwetten

  Vanmiddag heb ik een kritische bijdrage geleverd aan de het debat over het reguleren van online gokken én het privatiseren van Holland Casino. De conclusie van mijn bijdrage was: "Voorzitter mijn fractie is er niet gerust op. We stellen daarom kritische vragen over de noodzaak en het effect van de keuzes die nu worden gemaakt. We willen gokken ontmoedigen, we vinden dat er in de afgelopen jaren te weinig budget is vrijgemaakt voor handhaving en zijn er ook nog niet van overtuigd dat deze voorgestelde wetten bijdragen aan de hoofddoelstellingen van het gokbeleid. Wij wedden niet graag en al helemaal niet op het verkeerde paard. Maar we zien desondanks natuurlijk uit naar de antwoorden van de minister." Hieronder kunt u mijn gehele bijdrage nalezen.

  Lees verder
 5. Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 29 januari 2019 16:26

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over integriteit Eerste Kamer

  "Voorzitter, het is goed dat wij ons in een openbaar debat hardop bezinnen op onze taakopvatting als leden van de Eerste Kamer. Het aanzien van de Eerste Kamer als onderdeel van de Staten-Generaal hangt samen met een integere en professionele invulling van het ambt van volksvertegenwoordiger, die immers uit, namens en voor het Nederlandse volk spreekt en handelt." Zo begon ik mijn bijdrage aan het integriteitsdebat in de Eerste Kamer. Onderstaand kunt u het vervolg van mijn bijdrage lezen, waarin ik onder andere heb gepleit voor een gedragscode voor de Eerste Kamer en haar leden.

  Lees verder
 6. Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 17 december 2018 22:03

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

  "Voorzitter,de behandeling van voorliggende wet kent een bijzonder verloop. De indiening vond vijf jaar geleden plaats, mede naar aanleiding van enkele fraudegevallen die in de jaren daaraan voorafgaand speelden. Twee jaar geleden werd de wet hier ingediend en werd door de commissie VWS schriftelijk voorbereidend onderzoek gedaan. Daarna kwamen verkiezingen en een kabinetsformatie. In juli jongstleden kreeg deze Kamer haar antwoorden en werd de behandeling hervat. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de wereld ook een stuk verder doorgedraaid. Zijn de analyses nog adequaat en is de in dit wetsontwerp aangewezen methode nog de meest geëigende? Dat is de vraag in dit debat. Mijn fractie heeft op menig punt aarzelingen", zo begon ik mijn kritische bijdrage aan dit debat. Onderstaand kunt u de rest van mijn bijdrage nalezen.

  Lees verder
 7. Euro bankbiljetten.jpg
  Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  Door Peter Ester op 11 december 2018 10:48

  Bijdrage Peter Ester aan debat over het Belastingplan 2019

  Vandaag behandelt de Eerste Kamer het omvangrijke pakket belastingplannen voor 2019. Het gaat om negen wetsvoorstellen met vele tientallen maatregelen. Onderstaand kunt u mijn bijdrage aan dit belangrijke debat nalezen. Daarin ga ik in op de hoofdlijnen van de plannen en op de ideologische spanning die onder al die plannen schuil gaat.

  Lees verder
 8. Mirjam Bikker 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 4 december 2018 17:42

  Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over sneller sluiten drugspanden

  "Voorzitter, 'Nederlandse criminelen spelen een belangrijke rol bij de productie van amfetamine (samen met criminelen uit enkele andere landen, met name Polen) en zijn bij de vervaardiging van xtc de grootste producent in Europa. Waarschijnlijk is Nederland ook de grootste producent ter wereld, maar ‘harde’ mondiale data ontbreken.' Schokkende bevindingen uit het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' dat de Nederlandse Politieacademie begin september presenteerde. Als er iets is waar deze minister gedurende het eerste jaar van zijn ministerschap indringend mee is geconfronteerd, dan is het wel de omvang van de drugscriminaliteit en de effecten die dat alles heeft op de samenleving. Drugslaboratoria in woonwijken, dumpingen van afval, we zien wekelijks, soms zelfs dagelijks dat het de spuigaten uitloopt en dat gewone inwoners van ons land op deze manier worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Daar komt bij dat  Nederlandse criminelen volgens het rapport een bijdrage van minimaal 18 miljard leveren aan de illegale wereldeconomie als het gaat om de productie van synthetische drugs. Mijn fractie spreekt haar waardering uit voor de strijdlust die de minister laat zien om deze criminele organisaties uit te bannen en de drugs met hen. Wij steunen de minister van harte in zijn gevecht." Zo begon ik mijn bijdrage vanmiddag aan het debat over het sneller sluiten van drugspanden. Hieronder kunt u het vervolg van mijn bijdrage aan dit debat nalezen.

  Lees verder
 9. Actiefoto Peter achter spreekgestoelte
  Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  Door Peter Ester op 20 november 2018 15:07

  "De last van veel geluk" - bijdrage Peter Ester aan financiƫle beschouwingen Eerste Kamer

  Regeren in tijden van voorspoed zouden we kunnen aanduiden als “De last van veel geluk”, naar de titel van het prachtige boek van historicus Van Deursen over de gouden eeuw in Nederland. Zo begon ik mijn bijdrage aan de Algemene Financiële Beschouwingen vandaag in de Eerste Kamer. Benieuwd waarom, dan nodig ik u graag uit mijn bijdrage hieronder na te lezen.

  Lees verder
 10. Roel Kuiper - portretfoto
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 13 november 2018 16:29

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over deconstitutionalisering benoeming burgemeester

  Tijdens mijn bijdrage aan het debat over het initiatiefvoorstel om de benoeming van de Commissaris van de Koning en van de burgemeester uit de Grondwet te halen ging ik onder andere te rade bij Kuyper: "Er is een lijn van denken waarin de zelfstandigheid van met name de gemeenten wordt benadrukt. Ter wille van het politieke leven zou zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid moeten worden toegekend aan gemeenten. Daarbij past niet een van Rijkswege benoemde burgemeester, maar een door de gemeente voorgedragen burgemeester. Deze lijn van denken vindt steun in mijn eigen politieke traditie. Abraham Kuyper heeft al in Ons Program uit 1879 reeds de staf gebroken over de benoemde burgemeester en commissaris, die hij van buitenaf ‘ingezette’ figuren noemde. Hij noemde hen beide een ‘koninklijk inspecteur’ en de commissaris droeg daarenboven een ‘onvaderlandse titel’, want de commissaris was de prefect van een gewest, zoals de Fransen het ooit zagen. Dat Franse centralisme had Thorbecke overgenomen, zo luidde de kritiek. Een ander punt van kritiek was dat de door het Rijk benoemde personen de kleur hadden van het heersende bewind en al te dikwijls niet van de plaatselijke bevolking." Mijn gehele bijdrage aan dit debat kunt u hier nalezen.

  Lees verder