Eerste Kamerleden

Nieuwsoverzicht Eerste Kamer

Maak gemeenschap van goederen niet nodeloos ingewikkeld

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 21 maart 2017 20:35 Vandaag werd een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) door de Eerste Kamer behandeld. Dit initiatiefvoorstel regelt dat bij het huwen niet meer de gemeenschap van goederen het vertrekpunt vormt, maar huwen op huwelijkse voorwaarden. De ChristenUnie vindt dit een onzalig initiatief en Mirjam Bikker heeft vandaag dan ook een kritische bijdrage geleverd. Deze is hier na te lezen. lees verder
Labels
Mirjam Bikker

Mirjam Bikker: "Zorg dat terroristen veroordeeld worden"

Mirjam Bikker 2014dinsdag 31 januari 2017 21:23 Dinsdag 31 januari debatteerde de Eerste Kamer over een drietal wetten inzake terrorismebestrijding. De ChristenUnie-fractie steunt de wet met bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme en inzake het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten. Dat geldt niet voor de wet die de minister buiten het strafrecht om de mogelijkheid geeft personen de nationaliteit te ontnemen. "De kans op gerechtigheid neemt met dit wetsvoorstel af en daarom stemt de ChristenUnie-fractie komende week tegen dit wetsvoorstel", aldus Mirjam Bikker.

Lees hier haar volledige bijdrage. lees verder
Labels
Mirjam Bikker
Veiligheid

Bevoegdheidsoverdracht naar EU moet minder makkelijk worden

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 24 januari 2017 15:23 Vandaag vindt na een aanloop van 10 jaar de grande finale plaats van de behandeling van het Initiatiefvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) om in de Grondwet vast te leggen dat EU-verdragen voortaan niet met een gewone meerderheid, maar met een tweederdemeerderheid moeten worden aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal.

"Als Nederland bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie moet daarvoor tweederdemeerderheid in de Kamers zijn. Ook bij het toetreden van nieuwe lidstaten kan het karakter van de Europese Unie veranderen. Daarom is het goed dat ook hier de drempel hoger wordt. Dat is niet voor een denkbeeldig vraagstuk, denk bijvoorbeeld aan de Turkijedeal." Mirjam Bikker sprak daarom vandaag haar steun uit voor het initiatiefwetsvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) dat hiervoor de Grondwet wil aanpassen.

Lees hier de bijdrage van Mirjam Bikker aan het debat. lees verder
Labels
Europa
Mirjam Bikker