Schriftelijke vragen Joël Voordewind over gehoorschade bij de jeugd

donderdag 04 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Gehoorschade bij de jeugd

Kamerstuk:   2012Z16721

Datum:            4 oktober 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “schade aan gehoor bij 93 procent van de discojeugd”? 1)

Vraag 2

Bent u met ons van mening, dat gehoorschade door te hoge volumesterktes in uitgaansgelegenheden een groot risico voor de volksgezondheid vormt en dat dit op den duur aanzienlijke kosten voor de maatschappij met zich mee brengt?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die op dit moment door u worden ondernomen om gehoorschade als gevolg van harde muziek onder jongeren te beperken?

Vraag 4

Bent u met ons van mening, gezien het feit dat het aantal jongeren met blijvende gehoorschade ieder jaar stijgt, dat het van groot belang is om met een beleidsagenda gehoorschade te komen?

Vraag 5

Bent u met ons van mening dat in een beleidsagenda een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling moet worden opgenomen, nu ons ook berichten bereiken dat het niet alleen om feesten, discotheken en clubs gaat waar jongeren in hun vrije tijd naartoe gaan, maar het ook om georganiseerde schoolfeesten gaat voor kinderen in de leeftijd 12 tot 18 jaar?

Vraag 6

Bent u met ons van mening, dat jongeren nog onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen van gehoorschade? Niet alleen op oudere leeftijd, maar ook op de kortere termijn? Bijvoorbeeld als het om een carrière bij defensie of de politie gaat? In hoeverre worden jongeren hierop voldoende voorbereid?

Vraag 7

Ondersteunt u het convenant, dat de Nationale Hoorstichting vorig jaar sloot met koepelorganisaties voor poppodia en evenementen, en de proef met een keurmerk voor geluidsvriendelijke discotheken? Zo ja, wat kunt u eraan bijdragen om deze maatschappelijke initiatieven tot een succes te laten zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Vindt u ook, dat naast het wettelijk beschermen van personeel, ook uitgaanspubliek bescherming verdient tegen gehoorschade? Zo ja, bent u bereid om de branche te stimuleren om de huidige goede voorbeelden te volgen en beleid te ontwikkelen om gehoorschade als gevolg van harde muziek te voorkomen?

Vraag 9

Welke omstandigheden hebben er in Vlaanderen toe geleid dat daar vanaf 1 januari een maximale geluidlimiet van 100 decibel wettelijk is vastgelegd? Op welke wijze is dit besluit in Vlaanderen in de wet vastgelegd? Zou invoering van een dergelijke wet ook in Nederland een positief effect kunnen hebben wanneer het convenant onvoldoende werkt?

1) AD, 2 oktober 2012, schade aan gehoor bij 93 procent van de discojeugd

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug