Bijdrage van Joël Voordewind aan het VAO Opschorting aanscherping eisen gezinsmigratie

donderdag 11 oktober 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel

Onderwerp:   VAO Opschorting aanscherping eisen gezinsmigratie (AO d.d. 09/10)

Kamerstuk:   32 175

Datum:            11 oktober 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dank de minister voor nóg een brief aan de Kamer. In die brief legt hij uit dat het ook niet mogelijk is om een Klein Koninklijk Besluit te gebruiken voor het met terugwerkende kracht laten ingaan van de nieuwe richtlijnen. Ik moet helaas constateren dat de minister ook volgens onze juristen gelijk heeft. Ik leg hem echter nog een methode voor. Ik doe dit even los van het feit dat er zojuist moties zijn ingediend die ik meeondertekend heb. Ziet de minister een mogelijkheid om via een spoedwet of een spoed-AMvB de situatie terug te draaien tot 1 oktober? Volgens onze juristen zou dat mogelijk zijn. Zij baseren zich op artikel 271b. De toepassing van dat artikel 271b wordt uitgelegd in artikel 279. Er zijn twee mogelijkheden om tot een spoed-AMvB te komen. Zo'n AMvB is mogelijk als daarmee wordt voorkomen dat burgers voor een langere periode moeten wachten op terugwerkende kracht. Zij is ook mogelijk als wordt voorkomen dat mensen langer dan noodzakelijk moeten wachten op een positieve beschikking. Kortheidshalve verwijs ik naar artikel 279. Ik vraag de minister, daarop te reageren. Is dat misschien een mogelijkheid? Is dat binnen twee of drie weken te organiseren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug