Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat de werkloosheid in het onderwijs stijgt

maandag 01 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat de werkloosheid in het onderwijs stijgt

Kamerstuk:   2012Z16505

Datum:            1 oktober 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Werkloosheid in augustus licht gestegen”? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op het feit dat het aantal lopende uitkeringen in de sector onderwijs fors is gestegen?

Vraag 3

Hoe groot is het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs dit jaar en vorig jaar uitgesplitst naar onderwijssector (po/vo/mbo/ho)?

Vraag 4

Kunt u inzicht geven in het aantal ww-uitkeringen in het onderwijs dit jaar en vorig jaar uitgesplitst per provincie?

Vraag 5

Kunt u aangeven of er bepaalde (krimp)regio’s zijn waar het aantal WW-ers in de onderwijssector sterker toeneemt dan in andere regio’s?

Vraag 6

Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat het onderwijs een grote groep docenten dreigt kwijt te raken? Welke actie onderneemt u om docenten die een WW-uitkering krijgen, in het bijzonder jonge docenten, te behouden voor het onderwijs, aangezien de onderwijssector binnen enkele jaren met vergrijzingsproblematiek heeft te kampen?

Vraag 7

Hoe staat u tegenover het idee van een overbruggingsregeling om (jonge) leraren voor het onderwijs te behouden in verband met de komende uitstroom van leraren die met pensioen gaan?

Vraag 8

Wat vindt u van het gegeven dat veel docenten tijdelijke contracten hebben en ieder jaar een WW-uitkering in de zomer ontvangen, omdat scholen in afwachting zijn van de leerlingaantallen? Wat is het aandeel leraren die vanuit een tijdelijk contract een WW-uitkering ontvangt? Bij hoeveel van deze leraren eindigt hun aanstelling voor de zomer?

1) CBS, 20 september 2012, “Werkloosheid in augustus licht gestegen”, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-054-pb.htm

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug