Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bewind in Egypte onder Morsi

woensdag 24 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bewind in Egypte onder Morsi

Kamerstuk:  

Datum:            24 oktober 2012

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten betreffende de bedreiging van de persvrijheid 1), het aanhoudende politiegeweld 2) en de deelname aan het gebed waarbij er gebeden werd voor de vernietiging van joden 3) allen onder president Morsi?

Vraag 2

Bent u het verder met mij van mening dat er in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen 4) nog altijd een structurele praktijk bestaat van het doden van demonstranten, het martelen van gevangenen en het intimideren van critici, zoals ook blijkt uit de rapporten aangaande het politiegeweld?

Vraag 3

Hoe verhouden uw uitspraken zich tevens tot de uitspraken van president Morsi tijdens de Algemene Vergadering van de VN over de beperking van de vrijheid van meningsuiting?

Vraag 4

Bent u met mij van mening dat het deelnemen van president Morsi aan een gebed waarin wordt opgeroepen tot vernietiging van de joden onacceptabel is en leidt tot het verder aanwakkeren van antisemitisme? Bent u van mening dat hiermee het vredesverdrag met Israël verder onder druk is komen te staan? Bent u bereid dit te veroordelen en u tevens in te zetten voor een EU-veroordeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u met mij van mening dat de hervatting van de wapenexport naar Egypte vanwege vermeende verbetering van de mensenrechten onder president Morsi  gezien het bovenstaande voortijdig is geweest? Zo nee,  waarom niet?

1) ‘Egypt’s Islamist Leaders Accused of Stifling Media’, Nytimes.com, 15 augustus 2012 & At U.N., Egypt and Yemen Urge Curbs on Free Speech’, Nytimes.com, 26 september 2012

2) ‘Egyptian police torture 88, kill 34 under President Morsi: Rights report’, English.ahram.org.eg, 15 oktober 2012

3) ‘Jewish group condemns Egypt’s president for prayer where preacher calls for Jews destruction’, washingtonpost.com, 23 oktober 2012

4) Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, 8 oktober 2012, Kamerstuk, 22054, nr. 204 & Verslag VAO Raad Buitenlandse Zaken, 11 oktober 2012, Kamerstuk, 2012D37915

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


 

« Terug