Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de bloedige onderdrukking van Papoea's in Indonesië

dinsdag 23 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Van der Staaij (SGP), Van Bommel (SP) & De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De bloedige onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

Kamerstuk:  

Datum:            23 oktober 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bloedig ingrijpen van de Indonesische autoriteiten tijdens een demonstratie gehouden door Papoea’s waarbij naar verluidt tenminste 4 doden zijn gevallen? 1)

Vraag 2

Bent u met ons van mening dat het bloedig neerslaan van demonstraties van Papoea’s door Indonesische autoriteiten helaas structurele vormen heeft aangenomen?

Vraag 3

Bent u bereid deze bloedige onderdrukking te veroordelen? Bent u tevens bereid om de Indonesische ambassadeur te ontbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om initiatieven te ondernemen om de vrije pers in West-Papoea te bevorderen aangezien de vrije media daar onmogelijk wordt gemaakt door de Indonesische autoriteiten? Zo ja, welke initatieven?

Vraag 5

Bent u met ons van mening dat de tijd is aangebroken om onafhankelijke waarnemers, naar het gebied te sturen? Zo nee, waarom niet?

1) Zie West Papua Media, 23 oktober 2012, http://www.westpapuamedia.info  & ‘Papua rally in Jayapura broken up, say reports, Radio New Zealand International, 23 oktober 2012, http://www.rnzi.com.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug