Schriftelijke vragen Joël Voordewind inz. kinderarbeid voorkomend bij schoenenproductie grote ketens

donderdag 25 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Thieme (PvdD), Gesthuizen (SP), Krol (50PLUS), Maij (PvdA), Agnes Mulder (CDA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   Het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen door grote ketens

Kamerstuk:  

Datum:            25 oktober 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Kinderarbeid bij productie schoenen van grote ketens’ in de Volkskrant van 16 oktober j.l. en de rapporten over dit onderwerp van de stichting SOMO en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’? 1)

Vraag 2

Bent u van mening dat de ketenverantwoordelijkheid van bedrijven zich uitstrekt tot de hele productieketen, waaronder productie van  onderdelen en materialen zoals leer?

Vraag 3

Bent u bereid om de schoenenbedrijven waar kinderarbeid in de productieketen is gevonden en de bedrijven die geen heldere aanpak van kinderarbeid in hun productieketen hebben daarop aan te spreken?

Vraag 4

Zijn er schoenenbedrijven – waaronder de in de rapporten genoemde – die op enige wijze overheidssteun ontvangen dan wel meegaan met handelsmissies? Zo ja, bent u van plan de bedrijven die geen adequate aanpak van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de keten hebben aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijk dan wel, als zij hun gedrag niet veranderen, uit te sluiten van overheidssteun?

Vraag 5

Bent u bereid om de aankoop van werk/bedrijfsschoenen door (semi)overheidsorganisaties – waaronder politie en brandweer - en door de overheid gefinancierde organisaties – waaronder ziekenhuizen – te toetsen aan het beleid voor duurzaam inkopen, mede op het gebied van sociale criteria?

Vraag 6

Bent u bereid om de bestrijding van kinderarbeid en het naleven van arbeidsrechten in de gehele productieketen van schoenen aan de orde te stellen bij de regering van landen waaruit Nederland veel schoenen importeert zoals India, China, Indonesië, Vietnam, Brazilië, Dominicaanse Republiek, Thailand, Bangladesh en Turkije?

Vraag 7

Bent u bereid de Nederlandse ambassades in de bovengenoemde exporterende landen op de hoogte te stellen van de informatie van Stop Kinderarbeid en SOMO en hen te vragen deze informatie onder de aandacht te brengen van overheidsorganisaties, relevante bedrijven en werkgevers- en werknemersorganisaties?

Vraag 8

Bent u als bewindspersonen bereid om als bewuste consument zelf schoenen en kleding te kopen van bedrijven met een adequaat beleid om kinderarbeid te bestrijden? Vindt u dat diplomaten als vertegenwoordigers van de Maatschappelijk Verantwoorde BV Nederland zo veel mogelijk verantwoorde kleding en schoeisel zou moeten dragen? Zo ja, welke actie gaat u daartoe ondernemen?

1) http://stopkinderarbeid.nl/Stop-Kinderarbeid/NIEUWS/Schoenenbedrijven-hebben-problemen-met-kinderarbeid.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug