Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Kees van der Staaij (SGP) over het onderzoek naar de 20 wekenecho door Siriz en de NPV

24-06-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het onderzoek naar de 20 wekenecho door Siriz en de NPV

Kamerstuk:    2015Z12274

Datum:           24 juni 2015

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kwart van de vrouwen niet tevreden over voorlichting na gesignaleerde afwijking bij 20-wekenecho»? 1) Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Hoe komt het dat een kwart van de vrouwen niet optimaal tevreden is over deze voorlichting? Bent u voornemens om de voorlichting aan vrouwen bij een gesignaleerde afwijking te verbeteren? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat alle vrouwen optimale kennis over de 20-wekenecho zouden moeten krijgen? Op welke manier doet u zelf onderzoek naar de wijze van voorlichting rondom de 20-wekenecho?

Vraag 4

Vindt u het ook zorgelijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat een groter percentage van de respondenten (ten opzichte van het onderzoek in 2010) voor de 20-wekenecho kiest zodat er bij een eventuele gevonden afwijking kan worden overwogen om de zwangerschap af te breken? Op welke manier duidt u deze uitkomst?

Vraag 5

Hebben de uitkomsten van dit onderzoek gevolgen voor de invoering van nieuwe vormen van gestandaardiseerd prenataal onderzoek?

Vraag 6

Wilt u zich laten informeren over alle uitkomsten van dit onderzoek en hierover met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en Siriz in gesprek gaan?

1) 8 juni 2015: http://www.npvzorg.nl/nieuws/artikel/artikel/kwart-van-de-vrouwen-niet-tevreden-over-voorlichting-na-gesignaleerde-afwijking-bij-20-wekenecho/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juni