Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Kees van der Staaij (SGP) over het onderzoek naar de 20 wekenecho door Siriz en de NPV

woensdag 24 juni 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het onderzoek naar de 20 wekenecho door Siriz en de NPV

Kamerstuk:    2015Z12274

Datum:           24 juni 2015

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kwart van de vrouwen niet tevreden over voorlichting na gesignaleerde afwijking bij 20-wekenecho»? 1) Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Hoe komt het dat een kwart van de vrouwen niet optimaal tevreden is over deze voorlichting? Bent u voornemens om de voorlichting aan vrouwen bij een gesignaleerde afwijking te verbeteren? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat alle vrouwen optimale kennis over de 20-wekenecho zouden moeten krijgen? Op welke manier doet u zelf onderzoek naar de wijze van voorlichting rondom de 20-wekenecho?

Vraag 4

Vindt u het ook zorgelijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat een groter percentage van de respondenten (ten opzichte van het onderzoek in 2010) voor de 20-wekenecho kiest zodat er bij een eventuele gevonden afwijking kan worden overwogen om de zwangerschap af te breken? Op welke manier duidt u deze uitkomst?

Vraag 5

Hebben de uitkomsten van dit onderzoek gevolgen voor de invoering van nieuwe vormen van gestandaardiseerd prenataal onderzoek?

Vraag 6

Wilt u zich laten informeren over alle uitkomsten van dit onderzoek en hierover met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en Siriz in gesprek gaan?

1) 8 juni 2015: http://www.npvzorg.nl/nieuws/artikel/artikel/kwart-van-de-vrouwen-niet-tevreden-over-voorlichting-na-gesignaleerde-afwijking-bij-20-wekenecho/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juni