Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over vrijwilligersnetwerken die zingevingsvragen van ouderen oppakken

donderdag 25 juni 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Vrijwilligersnetwerken die zingevingsvragen van ouderen oppakken

Kamerstuk:    2015Z12460

Datum:           25 juni 2015

Vraag 1

Kent u het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut «Gezien en gehoord» 1), en het nieuwsbericht «Aandacht zet doodswens om in levenslust»? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat ouderen een plek hebben waar zij terecht kunnen met zingevingsvragen?

Vraag 3

Erkent u dat gevoelens van eenzaamheid en overbodigheid kunnen leiden tot het ervaren van een «voltooid leven»? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 4

Bent u ook zo enthousiast over de vrijwilligersnetwerken, die op verschillende plekken door het land ontstaan, en die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen? Hoeveel van deze vrijwilligersnetwerken zijn er inmiddels opgericht?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het van belang is dat deze netwerken een plek moeten krijgen in de lokale sociale structuur? Op welke wijze wilt u deze netwerken een impuls geven?

Vraag 6

Hoe duidt u de conclusie uit het onderzoeksrapport van het Verwey Jonker Instituut dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in zingevingsnetwerken een besparing oplevert aan zorgkosten van 1,40 tot 1,60 euro? Op welke wijze betrekt u deze conclusies in uw beleid?

Vraag 7

Wilt u deze vragen ruim voor de behandeling van de VWS-begroting 2016 beantwoorden?

1) Verwey-Jonker Instituut «Gezien en gehoord» 2013; http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/Gezien-en-gehoord-3963_web.pdf

2) EO Door De Week, Radio 5, Aandacht zet doodswens om in levenslust, 11 juni 2015; http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/artikel-detail/aandacht-zet-doodswens-om-in-levenslust/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juni