Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake obesitas in ontwikkelingslanden.

dinsdag 20 december 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind inzake obesitas in ontwikkelingslanden.

Onderwerp:   Obesitas in ontwikkelingslanden

Kamerstuk:   2011Z26762

Datum:            20 december 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Steeds meer dikkerds in de Derde Wereld»? 1) Heeft u tevens kennisgenomen van het Rode Kruis «World Disasters Report»? 2)

Vraag 2

Deelt u de analyse, zoals gesteld in beide documenten, dat wereldwijd meer mensen overlijden aan de gevolgen van obesitas dan aan ondervoeding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft deze constatering voor gevolgen voor het beleid, bijvoorbeeld op het gebied van voedselzekerheid, landbouw en ontwikkelingssamenwerking?

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet u om de problematiek omtrent obesitas in ontwikkelingslanden te agenderen in staand beleid?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de export van ongezonde, calorierijke producten vanuit het rijke Westen mede ten grondslag ligt aan deze obesitas-problematiek? Zo ja, kunt u meer duidelijkheid verschaffen omtrent de export van ongezonde, calorierijke producten vanuit Nederland naar ontwikkelingslanden?

1) Zie NRCNext, 9 december 2011: http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/steeds-meer-dikkerds-in-de-derde-wereld/

2) Zie Rode Kruis: http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-report/wdr2011/

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug