Schriftelijke vragen Joël Voordewind inz. mogelijke samenwerking Taliban en het Afghaanse leger.

woensdag 01 februari 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke samenwerking tussen de Taliban en het Afghaanse leger.

Onderwerp:   De mogelijke samenwerking tussen de Taliban en het Afghaanse leger

Kamerstuk:   2012Z01818

Datum:            1 februari 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichten omtrent de samenwerking tussen de Taliban en het Afghaanse leger 1)?

Vraag 2

Is het juist dat een NAVO-rapport bestaat waarin staat dat de Taliban en het Afghaanse leger samenwerken? Is het tevens juist dat hierin beschreven wordt dat de Pakistaanse geheime dienst de Taliban steunt? Heeft de minister kennisgenomen van de inhoud van dit rapport?

Vraag 3

Is de minister bereid de Kamer vertrouwelijk inzage te geven in dit rapport? Zo nee, is de minister bereid de Kamer (eventueel vertrouwelijk) een brief te sturen waarin de belangrijkste conclusies van dit rapport uiteen worden gezet?

Vraag 4

Deelt de minister de overtuiging van mijn fractie dat samenwerking met de Taliban uiterst onwenselijk is en indruist tegen hetgeen de internationale gemeenschap, Nederland inclusief, probeert te bewerkstelligen in Afghanistan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat de Minister doen om deze praktijken tegen te gaan?

Vraag 5

Kan de minister uitsluiten dat dergelijke praktijken plaatsvinden in de provincie Kunduz waarin Nederland actief is? Zo nee, waarom niet? Kan de minister aangeven of dergelijke praktijken plaatsvinden, of plaats hebben gevonden in de provincie Uruzgan?

Vraag 6

Heeft het schietincident van anderhalve week geleden waarin een Afghaanse militair vier Franse ISAF-militairen doodschoot en het schietincident van deze week waarin nog een ISAF-militair werd doodgeschoten door een persoon in een Afghaans legeruniform iets te maken tussen eventuele banden tussen de Taliban en het Afghaanse leger?

1) Zie bijv. ‘Pakistan helping Afghan Taliban – Nato’, 1 februari 2012, http://www.bbc.co.uk

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > februari