Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de komst van een extremistische imam naar Nederland.

woensdag 15 februari 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Van Klaveren (PVV), Van der Staaij (SGP), Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) en Ormel (CDA) aan de Minister van Veiligheid & Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Onderwerp:   De komst van een extremistische imam naar Nederland

Kamerstuk:   2012Z02939

Datum:            15 februari 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel ‘VU moet extremistische shariageleerde weren 1)? 

Vraag 2

Is het juist dat sjeik Haitham al-Haddad bekend staat om antisemitische uitspraken als ‘Joden zijn een van de legers van de duivel’, dat joden ‘de vijanden van God, en de afstammelingen van apen en varkens’ zijn, dat het ‘noodzakelijk is om joden en christenen te haten’, dat hij gepleit heeft voor steniging en handen afhakken en dat hij van mening is dat het getuigenis van een vrouw slechts de helft waard is als een getuigenis van een man?

Vraag 3

Bent u bereid om sjeik Haitham al-Haddad de toegang tot Nederland te ontzeggen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden daar sjeik al-Haddad aanstaande vrijdag te gast is op een islamitisch symposium op de Vrije Universiteit in  Amsterdam?

1) Volkskrant, 14 februari jl. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3179140/2012/02/14/VU-moet-extremistische-shariageleerde-weren.dhtml

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2012 > februari