Schriftelijke vragen Joël Voordewind over oa bericht Rechten asielkinderen geschonden

woensdag 02 mei 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Van Dam (PvdA) aan de minister van Immigratie, Integratie en Asiel

Onderwerp:   De berichten 'Rechten asielkinderen geschonden' en ' Nederland riskeert berisping VN'

Kamerstuk:   2012Z09321

Datum:            2 mei 2012

Vraag 1

Heeft de minister kennis genomen van de berichten 'Rechten asielkinderen geschonden' en  'Nederland riskeert berisping VN'? 1)

Vraag 2

Is de Nederlandse staat reeds aangesproken op de kinderrechten van asielszoekerskinderen door het VN kinderrechtencomite, of bestaat de kans dat dit op afzienbare termijn zal gebeuren?

Vraag 3

Herkent de minister het door de Kinderombudsman geschetse beeld dat de Nederlandse reputatie op kinderrechtengebied aan het afkalven is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kan de minister bevestigen dat kinderen van asielzoekerskinderen door jarenlange onzekerheid risico lopen op zware psychische schade?

Vraag 5

Kan de minister aangeven op welke wijze hij wil voorkomen dat de jarenlange onzekerheid bij kinderen van asielzoekers leidt tot zware psychische schade?

Vraag 6

Is de minister bereid op korte termijn een regeling te treffen om tot een oplossing te komen voor die kinderen van asielzoekers die door jarenlange onzekerheid reeds zware psychische schade, vergelijkbaar met oorlogstrauma's, hebben opgelopen en met deze regeling dit soort zware psychische schade in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

1) http://nos.nl/artikel/368626-rechten-asielkinderen-geschonden.html en http://nieuwsuur.nl/onderwerp/368438-nederland-riskeert-veroordeling-vn.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug