Schriftelijke vragen Joël Voordewind over bericht salarissen van tien presentatoren Publieke Omroep

woensdag 02 mei 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat tien presentatoren bij de Publieke Omroep een salaris boven de Balkenende-norm ontvangen (Telegraaf, 30 april 2012)

Kamerstuk:   2012Z09324

Datum:            2 mei 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Matthijs van Nieuwkerk verdient teveel” (Telegraaf, 30 april 2012)? 

Vraag 2

Wat is uw reactie op het bericht dat tien presentatoren nog steeds salarissen boven de Balkenende-norm ontvangen, soms zelfs van 491.000 euro? Waarom is dit aantal niet teruggebracht, aangezien halverwege 2009 de motie Voordewind/Atsma is ingediend?

Vraag 3

Hoe verklaart u dat nog steeds tien presentatoren boven de Balkenende-norm verdienen, terwijl in antwoord op eerdere Kamervragen werd gemeld “dat er voor de jaren 2011 en 2012 nog vijf lopende overeenkomsten zijn die boven het beloningsplafond uitkomen”? 

Vraag 4

Bent u bereid een appel te doen op de omroepen om het meerdere salaris betaald boven het maximum uit de verenigingsgelden te laten betalen, in lijn met de motie Voordewind/Atsma?

Vraag 5

Bent u bereid om al het meerdere betaald boven de beloningsnorm in te trekken van de omroepbijdrage, als omroepen geen gehoor geven aan bovenstaande oproep?

1) http://www.telegraaf.nl/prive/12033074/___Matthijs_verdient_te_veel___.html

2) Kamerstuk 31804, nr. 78.

3) Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Voordewind van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over salarissen boven de balkenendenorm bij de publieke omroep (ingezonden 24 september 2010, kenmerk 2010Z13545)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug