Schriftelijke vragen Joël Voordewind over bericht "Oproep: stop uitzetten kinderen"

dinsdag 15 mei 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Dijksma (PvdA), Schouw (D66) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht ‘Oproep: stop uitzetten kinderen’

Onderwerp:   Het bericht ‘Oproep: stop uitzetten kinderen’

Kamerstuk:   2012Z09906

Datum:       15 mei 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Oproep: stop uitzetten kinderen’? 1)

Vraag 2

Hoeveel uitzettingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken staan er voor de komende maanden gepland?

Vraag 3

Wanneer kan de Tweede Kamer uw reactie verwachten op het rapport ‘Wachten op je toekomst’ van de Kinderombudsman dat op 8 maar jl. is verschenen?

Vraag 4

Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van de Kinderombudsman en alle geplande uitzettingen waar gewortelde kinderen bij betrokken zijn, uit te stellen tot het initiatiefwetsvoorstel van de leden Samsom en Voordewind is behandeld? Zo nee, waarom niet?

1) http://nos.nl/artikel/373084-oproep-stop-uitzetten-kinderen.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.« Terug