Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Pesten

dinsdag 04 juni 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met  staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Pesten (AO d.d. 28/05)

Kamerstuk:    29 240

Datum:            4 juni 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Er zijn geen moties van de kant van de ChristenUnie. Ik wil echter wel een aantal conclusies trekken om te bekijken of wij op dezelfde lijn zitten als de staatssecretaris.

Het gaat mij en de ChristenUnie om de balans, om uiteindelijk een veilige leefomgeving voor de kinderen te krijgen. Het is de balans die ik de staatssecretaris volgens mij ook hoorde noemen: aan de ene kant moet er geen vrijblijvendheid zijn en moeten wij niet vertrouwen op de blauwe ogen van de directeuren van de scholen. Aan de andere kant mag er ook geen sprake zijn van een dictaat uit Den Haag. Het gaat om de methoden die werken en niet om de methoden die eventueel wetenschappelijk zijn goedgekeurd. Begrijp ik de staatssecretaris goed dat dat zijn lijn gaat worden? Vindt er alleen sturing plaats bij risico's en wordt er dan bekeken of er onveilige situaties zijn?

Ten slotte heb ik een vraag gesteld over de leerplichtambtenaar. Ik ben benieuwd wanneer de staatssecretaris daarop reageert en in welke brief hij ingaat op de vraag wat de rol van de leerplichtambtenaar kan zijn op het moment dat kinderen in het geval van pesten thuiszitten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug