Inbreng verslag (wetsvoorstel) Joël Voordewind inzake onderwijs in de Friese taal

donderdag 13 juni 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake onderwijs in de Friese taal

Onderwerp:   Onderwijs in de Friese taal

Kamerstuk:    33 618

Datum:             13 juni 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggende wet over onderwijs in de Friese taal. Genoemde leden zijn van mening dat het belangrijk is dat zowel schoolbesturen als de provinciale overheid aan zet zijn om de kwaliteit en het gebruik van het vak Fries te bevorderen. Het is bovendien belangrijk dat in het licht van artikel 23 van de Grondwet in het wetsvoorstel is geregeld dat parlementaire betrokkenheid een plaats houdt in de procedure.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de doelstelling van het bevorderen van het gebruik van de Friese taal te rijmen is met de introductie van de gedeeltelijke ontheffing voor gebieden waar minder Fries wordt gesproken. Is het nu niet juist al praktijk dat gebieden waar de Friese taal al prominent wordt gebruikt ook prominent aanwezig is in het onderwijs?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug