Schriftelijke vragen van Joël Voordewind over seks in school tv weekjournaal

woensdag 02 oktober 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Onderwerp:   Seks in school tv week journaal

Kamerstuk:   2013Z18661

Datum:            2 oktober 2013

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het item ‘dr. Corrie’ tijdens het Schooltv Weekjournaal?

Vraag 2

Wisten basisschool docenten  van te voren dat het item ‘dr. Corrie’ in het Schooltv-Weekjournaal opgenomen zou worden? Zo ja,  op welke wijze zijn ze hierover geïnformeerd. Zo nee, waarom  niet?

Vraag 3

Bent u op de hoogte dat veel ouders zich niet kunnen vinden in het item?

Vraag 4

Waarom is er door Schooltv Weekjournaal voor deze manier van voorlichting gekozen?

Vraag 5

Bent u het met mij van mening dat docenten in staat gesteld moeten worden tot het geven van relationele en seksuele vorming op een manier die aansluit bij lesmethodes die door de scholen zelf zijn uitgekozen?

Vraag 6

Op welke manier wilt u scholen de ruimte geven om zelf invulling te geven aan lesmethoden over seksuele diversiteit?

Vraag 7

Bent u met mij van mening dat het van belang is dat seksuele voorlichting primair behandeld moet worden in het licht van relaties en genegenheid tussen mensen?

Vraag 8

Bent u met mij van mening dat het veel beter zou zijn als filmpjes online verschijnen en elke docent het filmpje kan bekijken op het moment dat het de docent schikt en er  tijd is om erover door te praten?

Vraag 9

Wilt u in gesprek gaan met Schooltv Weekjournaal en Rutgers WPF om tot een wijze van presentatie te komen wat op meer draagvlak kan rekenen? Zo ja, wanneer wilt u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Is er door het invoeren van Dokter Corrie in het Schooltv Weekjournaal nog ruimte voor diversiteit van onderwijs filosofieën?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug