Schriftelijke vragen Carla Dik en Kees vd Staaij (SGP): "Ziekenhuizen mogen abortus niet weigeren"

woensdag 13 maart 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   “Ziekenhuizen mogen abortus niet weigeren”

Kamerstuk:   2013Z05000

Datum:            13 maart 2013

Vraag 1
Bent u bekend met het radio-optreden over abortus van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 1)

Vraag 2
In hoeverre vallen de opmerkingen van de minister van OCW te rijmen met artikel 20 van de Wet afbreking zwangerschap en met het uitgangspunt van de wet dat abortus een beslissing is waarover de arts en de betrokken vrouw in samenspraak beslissen, en dat een arts niet verplicht is om medewerking te verlenen?

Vraag 3
Deelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het uitgangspunt dat een ziekenhuis niet verplicht is om abortus aan te bieden aan ieder die erom vraagt, mede in het licht van het feit dat abortus in principe een strafbaar feit is, en dat abortus alleen mag plaatsvinden als een ziekenhuis een vergunning heeft?

Vraag 4
Hoe beoordeelt u het bericht 2) dat de Raad van Bestuur «na een zorgvuldig besluitvormingsproces van een jaar» tot een standpunt is gekomen in relatie tot het feit dat het personeel hierbij niet is betrokken of erover geïnformeerd is?

Vraag 5
Kunt u aangeven welke besluitvormingsprocedure de Raad van Bestuur doorlopen heeft? In hoeverre is de Medisch Ethische Commissie betrokken bij de deze procedure?

1) Dit is de Dag van 11 maart 2013
2) Dagblad Trouw van 8 maart 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > maart