Schriftelijke vragen Carola Schouten en Carla Dik over meetellen persoonsgebonden budget in box 3

vrijdag 15 maart 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën en Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het meetellen van het persoonsgebonden budget in box 3

Kamerstuk:    2013Z05233

Datum:            15 maart 2013

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat het persoonsgebonden budget (PGB) dat op 1 januari op een aparte rekening staat, wordt meegeteld bij de bezittingen dan wel schulden in box 3?

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat als gevolg van het later uitbetalen van zorgverleners en het tegelijkertijd vroeg overmaken van een PGB-voorschot door het Zorgkantoor het saldo op deze aparte berekening behoorlijk kan oplopen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het PGB-voorschot geen vermogen is, maar bedoeld is om zorg in te kopen en als zodanig niet meegeteld mag worden voor de vermogensrendementsheffing?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er in dit kader een ongelijke situatie ontstaat in vergelijking met mensen die zorg in natura ontvangen?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel mensen jaarlijks vermogensrendementsheffing moeten afdragen als gevolg van het meetellen van het PGB bij het vermogen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het onredelijk is dat het PGB wordt meegeteld bij de vaststelling van de eigen bijdrage in het kader van de vermogensinkomens-bijtelling? Hoeveel PGB-houders hebben hier mogelijk mee te maken?

Vraag 7

Gaat u onderzoeken op welke wijze het PGB buiten de vermogensrendementsheffing en de vermogensinkomensbijtelling kan worden gehouden? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > maart