Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de nieuwe bezuinigingen op het infrastructuurfonds

donderdag 28 maart 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de minister van Infrastructuur & Milieu

Onderwerp:   Nieuwe bezuinigingen op het infrastructuurfonds

Kamerstuk:   2013Z06246

Datum:            28 maart 2013

Vraag 1

Kent u het bericht “Bouwend Nederland: Kabinet pleegt roofbouw op infrastructuur” 1)

Vraag 2

Klopt het dat het infrastructuurfonds wordt gekort door het niet toekennen van de inflatiecorrectie? Klopt het dat het weglaten van de inflatiecorrectie tot 2028 optelt tot een bezuiniging van 2,6 mrd euro?

Vraag 3

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de planning van MIRT-projecten? Klopt het dat deze nieuwe bezuiniging nog niet is meegenomen in de toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds van 13 februari 2013? 2)

Vraag 4

Kunt u een overzicht geven van alle bezuinigingen en intensiveringen op het infrastructuurfonds sinds het regeerakkoord van het vorige kabinet uit 2010?

Vraag 5

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in manjaren per jaar tot 2028 van de  bezuinigingen op het infrastructuurfonds sinds 2010 en specifiek van het niet toekennen van de inflatiecorrectie?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen uiterlijk 5 april 2013 te beantwoorden in verband met het geplande notaoverleg MIRT op 8 april 2013?

1) Bouwend Nederland, 27 maart 2013, http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/31116/kabinet-pleegt-roofbouw-op-nederlandse-infrastructuur

2) Kamerstuk 33400-A nr. 48, Brief minister Infrastructuur & Milieu d.d. 13 februari 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > maart