Bijdrage Carla Dik aan een voortgezet algemeen overleg over Openbaar vervoer / OV-chipkaart

donderdag 28 maart 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Openbaar vervoer / OV-chipkaart (AO d.d. 28/02)

Kamerstuk:    23 645

Datum:            28 maart 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb één motie, die ik mede namens mevrouw Van Veldhoven van D66 en de heer De Rouwe van het CDA indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds 20 maart blinden en slechtzienden op het spoor kunnen reizen met een ov-chipkaart via reizen op rekening met reservering vooraf via internet;

overwegende dat dit systeem veel gebruiksvriendelijker is voor deze doelgroep omdat er geen kans bestaat op een boete voor verkeerd in- of uitchecken, zoals wel het geval is bij de nieuwe Sentirekaart die in het stads- en streekvervoer de Viziriskaart heeft vervangen;

overwegende dat reizen op rekening met reservering vooraf op korte termijn beschikbaar te maken is voor het hele openbaar vervoer, aangezien dit is gebaseerd op de NS-Businesscard die reeds geldig is in een groot deel van het stads- en streekvervoer;

verzoekt de regering, in overleg met de decentrale overheden en vervoerders:

- zo spoedig mogelijk voor blinden en slechtzienden "reizen op rekening met reservering" in het hele openbaar vervoer mogelijk te maken;

- hierbij tevens te bezien of deze kaart conform de motie-Haverkamp/Slob (23645, nr. 431) ook beschikbaar kan worden gesteld voor andere houders van de ov-begeleiderspas, zoals mensen met een verstandelijke beperking, dementerenden en bepaalde groepen autisten,

en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Veldhoven en De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 529 (23645).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > maart