Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS

donderdag 28 maart 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 06/03)

Kamerstuk:    29 984

Datum:            28 maart 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is mooi dat er nu een eerste versie ligt van de Railmap ERTMS maar er is nog geen concrete planning. De ChristenUnie wil de staatssecretaris dan ook oproepen om uiterlijk op Prinsjesdag te komen met een duidelijk besluit over de uitrol van ERTMS inclusief de planning. Ik heb daarvoor een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat vanaf 2016 het Europees spoorbeveiligingssysteem ERTMS gefaseerd wordt ingevoerd en hiervoor budget is gereserveerd;

overwegende dat het door aanbestedingsprocedures en de tijd van inbouw in treinen drie tot zes jaar duurt om al het materieel van NS te voorzien van ERTMS;

overwegende dat er onvoldoende reservematerieel is voor de HSL-Zuid omdat het conventionele materieel van NS niet is voorzien van ERTMS en niet geschikt is te rijden onder 25 kV bovenleidingspanning;

overwegende dat er al jaren wordt gedebatteerd over de verhoging van de maximumsnelheid van 140 naar 160 km/uur op een aantal spoortrajecten, maar er nog steeds geen concrete resultaten zijn geboekt;

overwegende dat de huidige moderne dubbeldekkers (het zogenaamde VIRM-materieel) 160 km/uur kunnen rijden tussen Amsterdam en Utrecht en op de Hanzelijn indien ze zouden zijn voorzien van ERTMS en dit materieel ook eenvoudig kan worden voorzien van het 25 kV-spanningssysteem voor de HSL-Zuid;

overwegende dat wanneer de aanbesteding deze zomer start het mogelijk is om:

- binnen twee jaar voldoende moderne dubbeldekkers te voorzien van ERTMS en 25 kV om een intercity Amsterdam-Vlissingen over de HSL-Zuid aan te bieden waardoor de reistijd circa 20 minuten korter wordt dan de huidige rechtstreekse intercity;

- binnen vier jaar alle moderne dubbeldekkers te voorzien van ERTMS waardoor de maximumsnelheid op de Hanzelijn en tussen Amsterdam en Utrecht kan worden verhoogd en vervolgens geleidelijk ook op andere trajecten;

verzoekt de regering, met NS overeen te komen nog dit jaar te starten met de aanbesteding van de ERTMS-inbouw in het moderne dubbeldekkermaterieel en de inbouw van het 25 kV-spanningssysteem in een deel van dit materieel en de Kamer hierover voor 1 juli 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze "korte en puntige" motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 396 (29984).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > maart