Schriftelijke vragen Carla Dik over bericht aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk gebleven

woensdag 08 mei 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de minister van Economische Zaken

Onderwerp:   Het bericht dat het aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk is gebleven

Kamerstuk:   2013Z09106

Datum:            8 mei 2013

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het CBS-onderzoek, waaruit blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk is gebleven in 2012?  

Vraag 2

Bent u met mij van mening dat de cijfers een teleurstellend beeld geven van de groei van het aandeel schone energie?

Vraag 3

Hoe beschouwt u de beperkte groei van 0,1% van het aandeel schone energie in relatie tot het kabinetsdoel van 16% hernieuwbare energie in 2020?

Vraag 4

Bent u, gezien het grote aandeel biomassa in de duurzame energiemix, met mij van mening dat het tijd is om veel meer in te zetten op andere innovatievere en langer houdbare vormen van schone energie?

Vraag 5

Zijn de cijfers voor u aanleiding om de ambities met betrekking tot windenergie op land realistischer te maken, aangezien veel beoogde locaties afvallen in verband met belangen van ruimtelijke ordening, omwonenden of milieu, en daarnaast om windenergie op zee te versnellen?

Vraag 6

Welke actie onderneemt u om energiebesparing beter en sneller van de grond te krijgen, gezien de belangrijke bijdrage in het verhogen van het aandeel schone energie?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug