Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over Euthanasie bij dementie

vrijdag 17 mei 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Euthanasie bij dementie

Kamerstuk:   2013Z09665

Datum:            17 mei 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “artsen: beperk euthanasie op dementerende”. 1)

Vraag 2

Kunt u de Kamer een verslag sturen van het gesprek wat u vandaag heeft gehad over de aanscherping van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding?

Vraag 3

Bent u met mij, van mening dat er onduidelijkheden zijn voor artsen en patiënten over de waarde van een schriftelijke euthanasieverklaring bij dementie? Op welke wijze kunt u deze onduidelijkheid wegnemen?

Vraag 4

Bent u bereid  te kijken naar de Aanwijzing vervolgbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking en deze aan te passen, zodat een schriftelijke wilsverklaring niet voldoende is om te kunnen bepalen hoe artsen moeten handelen  in geval van euthanasie bij patiënten die hun wil niet meer kunnen bepalen? Zo ja, wanneer wilt u dit doen?

Vraag 5

Bent u bereid  de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, zo aan te passen dat de onafhankelijke tweede arts die de patiënt heeft gezien, ook met de patiënt heeft gecommuniceerd? Zo ja, wanneer wilt u dit doen?

Vraag 6

Bent u het met mij van mening, dat communicatie tussen de patiënt en voor de arts van wezenlijk belang om te kunnen verifiëren of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijden ervaart?

Vraag 7

Wilt u deze schriftelijke vragen beantwoorden voor het algemeen overleg op 30 mei over medische ethiek?

1) Bron: Volkskrant 15 mei 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug