Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de NS-dienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort

woensdag 04 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De NS-dienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort

Kamerstuk:    2015Z01898

Datum:           4 februari 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van:

1.Het bericht «Rover wil oplossing voor trage sprinter naar Zandvoort»? 1)

2.De brief van NS aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) over de dienstregeling voor 2015 d.d. 1 april 2014? 2)

3.De brief van NS aan het Locov over de ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling 2015 d.d. 31 oktober 2014? 3)

4.Het advies van het Locov aan NS over de ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling 2015 d.d. 21 november 2014? 4)

5.De brief NS aan het Locov over het besluit inzake de ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling 2015 d.d. 17 december 2014? 5)

Vraag 2

Klopt het dat het dertien keer per dag verslechteren van de reistijd van de sprinter Amsterdam-Zandvoort met tien minuten (van 30 naar 40 minuten) wordt veroorzaakt door het inpassen van goederentreinen?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe vaak deze dertien goederenpaden gemiddeld per dag daadwerkelijk worden gebruikt?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de dienstregeling voor reizigers zelfs in de spits en op dagen met veel strandvervoer fors verslechtert, terwijl het treinaanbod (aantal treinen per uur per verbinding) rond station Haarlem niet gewijzigd is en er rond station Haarlem voldoende wachtsporen zijn voor goederentreinen?

Vraag 5

Bent u het met NS eens dat in deze situatie een overbelastverklaring geen optie is? Zo ja, kunt u dit onderbouwen vanuit uw visie dat de reiziger op één, twee en drie moet staan?

Vraag 6

Klopt het dat de prioriteitsvolgorde uit artikel 10 van het Besluit capaciteits-verdeling hoofdspoorweginfrastructuur, waarbij personentreinen voorrang hebben op goederentreinen, alleen wordt toegepast indien een overbelastverklaring is afgegeven?

Vraag 7

Deelt u de mening dat er situaties zijn waarin een overbelastverklaring een te rigoureuze stap is, maar waarbij het wel wenselijk is dat ProRail als capaciteitsverdeler genoemde prioriteitsvolgorde kan toepassen? Bent u bereid dit vast te leggen in het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur, om zo de positie van reizigersvervoer in de capaciteitsverdeling te verduidelijken?

Vraag 8

Bent u bereid, conform het advies van het Locov, bij ProRail, NS en de goederenvervoerders aan te dringen op een oplossing voor het knelpunt op de verbinding Amsterdam-Haarlem-Zandvoort, zodat uiterlijk bij de start van het strandseizoen de verbinding Amsterdam-Zandvoort weer optimaal is?

1) http://www.rover.nl/actueel/nieuwsarchief/878-rover-wil-oplossing-trage-sprinter-naar-zandvoort

2) http://www.locov.nl/Images/Locov%202014-83973%20besluit%20dienstregeling%202015_tcm311-350129.pdf

3) http://www.locov.nl/Images/Locov%202014-244487%20Ontheffingsverzoeken%20dienstregeling%202015_tcm311-360590.PDF

4) http://www.locov.nl/Images/Locov%202014-258804%20advies%20ontheffingsverzoeken%20dienstregeling%202015_tcm311-360949.pdf

5) http://www.locov.nl/Images/Locov%202014-277933%20Besluit%20ontheffingsverzoeken%20dienstregeling%202015_tcm311-361854.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > februari