Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg (AO d.d. 19/03)

donderdag 02 april 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg (AO d.d. 19/03)

Kamerstuk:    31 765

Datum:           2 april 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik blik even terug op het debat dat we met de staatssecretaris hebben gehad. Ik ging ernaartoe met een verhaal van de-institutionaliseren, van de zorg rondom mensen echt weer centraal stellen. Eigenlijk zei de staatssecretaris op al mijn punten "eens, eens, eens".

Ik verwacht dus ongelofelijk van de vernieuwingsagenda voor de ouderenzorg. Ik hoop echt dat de gedachte van de-institutionaliseren daarbij leidend is. We hebben met elkaar zo veel systemen, regels en structuren opgebouwd dat we de mensen zijn kwijtgeraakt. Dat willen we veranderen.

Ik had een motie willen indienen om de staatssecretaris daarbij te ondersteunen, maar de heer Otwin van Dijk dient straks een motie in waarin het heel concreet en praktisch wordt gemaakt. Dat doet hij mede namens mij.

Ik kom nu toe aan de motie die ik zelf indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer voor de zomer de vernieuwingsagenda voor het verbeteren van de kwaliteit van ouderenzorg ontvangt;

constaterende dat tot dusver in de plannen de rol van geestelijke verzorging bij het verbeteren van de kwaliteit van ouderenzorg niet is meegenomen;

van mening dat een geestelijk verzorger een belangrijke rol speelt in de levenseindezorg;

verzoekt de regering, bij het uitwerken van de vernieuwingsagenda de rol van de geestelijk verzorger mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 129 (31765).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > april