Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

woensdag 29 april 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

Kamerstuk:    32 793

Datum:           29 april 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat kinderen gezond opgroeien en dat een gezonde omgeving helpt om al op jonge leeftijd gezonde keuzes te maken en aan te leren;

constaterende dat de doelstelling voor het aantal JOGG-gemeentes gehaald is;

constaterende dat het zijn van een JOGG-gemeente geen positieve invloed heeft op het aantal gezonde basisscholen;

verzoekt de regering, de basisschool een vast onderdeel van de JOGG-aanpak te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 175 (32793).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
En mijn tweede motie luidt als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat consumenten meer inzicht krijgen in de productsamenstelling, waardoor zij zich onder meer bewust zijn van de hoeveelheid zout, vet en suiker;

overwegende dat het beschikbaar maken van informatie over de productsamenstelling een belangrijke voorwaarde is voor het veranderen van de dynamiek van de niet-transparante levensmiddelenindustrie;

constaterende dat de Levensmiddelen Databank niet dekkend is, waardoor er geen gedetailleerd inzicht is in de productsamenstelling op merkniveau;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de kennis over de productsamenstelling die bij producenten bekend is, beschikbaar wordt gesteld, zodat deze informatie toegankelijk wordt voor niet-commerciële en wetenschappelijke doeleinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 176 (32793).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > april