Over Leiderschapsconferentie - Amersfoort (7 oktober 2022)

Wie gaat voor zitten?

Als afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter vorm je samen een leiderschapsteam met elk een eigen leiderschapsrol in het werk van jullie afdeling. Om samen proactief leiding te geven aan processen en de afdeling in beweging te brengen is het nodig dat er inzicht in en overeenstemming is over ieders rol. Deze leiderschapsconferentie biedt je de gelegenheid om samen na te denken hoe je optimaal kunt samenwerken in het leidinggeven aan processen, met als resultaat een sterke lokale ChristenUnie. Op deze dag zetten jullie samen een aantal belangrijke stappen voor deze bestuursperiode. 

De Leiderschapsconferentie vindt op vrijdag 7 oktober plaats in Amersfoort.

Inhoud

We starten plenair met een verhaal over leiderschapsprincipes, afgewisseld door korte toepassingsopdrachten die je als leiderschapsteam samen doet. Later die middag ga je in kleine groepen in op enkele belangrijke aspecten van het werk waar je samen leiding aan geeft. Na de maaltijd oriënteren we ons op het proces van visievorming, en vervolgens maak je een start met een meerjarenplan voor jullie eigen afdeling. We sluiten de dag af met een gezellige borrel.

Je doet en spreekt door het hele programma heen veel samen met je afdelingscollega. Het is daarom noodzakelijk om als afdelingsvoorziter en fractievoorzitter met zijn tweeën te komen. 

Deelnemersbijdrage

Het organiseren van de Leiderschapsconferentie kost uiteraard geld. We willen dat een deelnemersbijdrage voor niemand een drempel hoeft te zijn om mee te doen, daarom is er een keuze in de hoogte van de deelnemersbijdrage. Je kunt bij aanmelding kiezen tussen een bijdrage van € 40,00 tot € 70,00 voor de Leiderschapsconferentie. De werkelijke kosten van deze dag bedragen rond de € 50,00 per persoon, inclusief maaltijd en borrel. Voel je vrij om te geven wat je kunt missen. Mocht de deelnemersbijdrage een probleem vormen, neem dan contact op met ons via opleiding@christenunie.nl

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.