Warmlopen voor de raad


Warmlopen voor de raad

Als nieuw raadslid of steunfractielid wil je goed uit de startblokken komen na de verkiezingen. Deze cursus zorgt voor de goede warming up. Je doet mee aan gezamenlijke onderdelen over visie op overheid, samenleving, democratie en de basics van het raadslid zijn. Daarnaast krijg je politiek-inhoudelijke verdieping en volg je een debattraining. Je stelt een persoonlijk strategisch plan op om de ideeën die je hebt ook te gaan realiseren.

Programma

Dag 1

  • College en debat over lokale democratie
  • Taken en rollen raadslid, samenwerken met college, ambtenaren, burgers, achterban
  • Start met jouw persoonlijk strategisch plan

Dag 2

's Ochtends wordt de workshop Financiële kaders vanuit ChristenUnie-visie gegeven. 
's Middags heb je de keuze uit de workshops:

  • Ruimtelijke kaders vanuit ChristenUnie-visie
  • Sociale kaders vanuit ChristenUnie-visie

Dag 3 

Debattraining met daarin aandacht voor de inhoud, structuur en jouw presentatie van het debat

Dag 4

  • Politieke strategie en instrumenten
  • Vervolg persoonlijk strategisch plan
  • Netwerken en zichtbaar zijn

Deze training is bedoeld voor mensen die nog maar kort raadslid zijn of dat binnenkort willen worden, en voor steunfractieleden.

Aanmelden Warmlopen voor de raad

Aanmelden voor de cursus die plaats vindt op: