Over Warmlopen voor de raad Amersfoort (eerste bijeenkomst 1 oktober)

Wil jij als nieuw raadslid of commissielid goed in conditie komen in je rol? Met deze cursus volg je een compleet traject om in topvorm te komen! Je leert de basis van het raadslid zijn en ontwikkelt politieke vaardigheden om goed inhoud te geven aan je rol.

 • Je vormt een visie op overheid, samenleving, democratie en de basics van het raadslid zijn.
 • Je leert hoe je vanuit ChristenUnieperspectief raadsvoorstellen op de verschillende beleidsterreinen kunt beoordelen en je leert ook inhoudelijk over die beleidsterreinen.
 • Je volgt naar keuze een debattraining of training persoonlijke profilering.
 • Je leert over politieke strategie en brengt dat ook in praktijk. Je stelt een persoonlijk strategisch plan op om de ideeën die je hebt voor jouw gemeente ook te gaan realiseren.
 • Je doet tijdens dit traject contacten op waar je nog jaren lang plezier van kunt hebben!

Voor de verschillende programma-onderdelen ontmoet je elkaar op twee zaterdagen op locatie. En op vier avonden volg je het programma online via zoom. Voor de meeste bijeenkomsten maak je een voorbereidende opdracht in de online leeromgeving. Je doorloopt dit programma in twee maanden met dezelfde groep.

Programma

Zaterdag 1 oktober in Amersfoort: Lokale democratie

 • College en debat over lokale democratie
 • Taken en rollen raadslid, samenwerken met college, ambtenaren, burgers, achterban
 • Start met jouw persoonlijk strategisch plan

Maandag 10 oktober online: Het ruimtelijk domein vanuit ChristenUnievisie

Maandag 31 oktober online: Politieke strategie en instrumenten

Zaterdag 12 november in Amersfoort: Debattraining of training Persoonlijke profilering naar keuze

Onderdelen Debattraining:

 • het krachtig neerzetten van standpunten
 • het voeren van een heldere argumentatie
 • het ingaan op andere sprekers
 • het bepalen van strategie
 • aandacht vragen en krijgen
 • uitstraling

Onderdelen Persoonlijke profilering:

 • wat voor politicus ben je of wil je zijn, qua stijl en politieke inhoud?
 • hoe zorg je dat je profiel helder overkomt?
  • Je profiel op social media
  • Je persoonlijke presentatie aan de man/vrouw in de lift en op straat.
   Dit train je deze dag met oefeningen en feedback

Maandag 14 november online: Het sociaal domein vanuit ChristenUnievisie

Maandag 28 november: Gemeentefinanciën vanuit ChristenUnievisie

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 september

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemer (ik kan de kosten declareren) € 240,00
Deelnemer (ik kan de kosten niet declareren) € 180,00