Berichten over Pieter Grinwis

 1. Black Friday
  05 Pieter Grinwis.jpg stienekevandergraaf2018
  Door Pieter Grinwis, Stieneke van der Graaf op 23 november 2022

  Maak van Black Friday een Give Away Friday!

  Vrijdag is het weer ‘Black Friday’. Met extreme deals worden we op deze koopjesdag met z’n alle de winkels en webshops ingelokt. En vaak kopen we bij het zien van een leuke deal meer dan we nodig hebben, of kopen we spullen die niet op ons lijstje stonden. Tegelijkertijd zal deze ‘feestdag’ van het consumentisme aan veel mensen noodgedwongen voorbijgaan, omdat ze in deze tijd de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. 

  Lees meer over "Maak van Black Friday een Give Away Friday!"
 2. Biobased Bouwen
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 22 november 2022

  Bouwplan om CO2-reductie te versnellen én boeren daaraan te laten verdienen

  Met één plan de uitdagingen rond klimaat, woningbouw, landbouw, bodem en waterkwaliteit te lijf gaan, dat is de ambitie van ChristenUnie-Tweede Kamerlid Pieter Grinwis. Hij presenteert vandaag een plan om grootschalig in te zetten op de productie en het gebruik van biogrondstoffen. Door deze grondstoffen te gebruiken voor de woningbouw wil Pieter drie grote maatschappelijke vraagstukken verder brengen. “Door inzet op biobased bouwen kan de woningbouw ineens een kans worden voor het klimaat en de landbouw.”

  Lees meer over "Bouwplan om CO2-reductie te versnellen én boeren daaraan te laten verdienen"
 3. Pieter debat.png
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 4 november 2022

  Bijdrage stikstofdebat n.a.v. advies Remkes

  Over de breuklijnen in onze samenleving is veel gezegd en geschreven. Maar zelden werden ze zo zichtbaar als in de stikstofcrisis. Dit vraagstuk gaat allang niet meer alleen over hoe we onze natuur beschermen en hoe we daar te lang een loopje mee hebben genomen, maar ook over rechtvaardigheid; over je gewaardeerd weten als voedselproducent; over verdeling van schaarste, en wie er dan vooraan of achteraan staat. Over vertrouwen, dat te paard gaat en slechts schoorvoetend terugkomt. Zeker als er niet voor het eerst weer grote rekenfouten worden gemaakt door het RIVM, waar vanochtend een ruimhartig mea culpa op volgde.

  Lees meer over "Bijdrage stikstofdebat n.a.v. advies Remkes"

  Labels:

 4. Bos.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 14 oktober 2022

  Zorg voor de schepping is zorg voor onze meest kwetsbare naasten

  Afgelopen zondag is de Franse filosoof Bruno Latour overleden. Er is veel te zeggen over zijn opvattingen en hoewel ik ze niet alle deel, was hij wel een filosoof die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het reflecteren op de houding van de mensheid ten aanzien van de aarde. Hij pleitte voor aandacht voor de delicate en fragiele verbanden die ons samenhouden. Latour was ook katholiek en verwelkomde het Laudato Si' van paus Franciscus. Het ging er net al over. Eindelijk werd de schreeuw van de schepping verbonden met de schreeuw van onze armste naasten, want alles is verbonden. En de vraag hoe we omgaan met onze aarde is dezelfde vraag als hoe we omgaan met de meest kwetsbaren op deze aarde.

  Lees meer over "Zorg voor de schepping is zorg voor onze meest kwetsbare naasten"
 5. Nederlands landschap
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 5 oktober 2022

  Samen aan de slag met wat wel kan

  Johan Remkes geeft ons met zijn advies de kans om een nieuwe start te maken en die kans moeten we wat mij betreft met beide handen aangrijpen.

  Lees meer over "Samen aan de slag met wat wel kan"
 6. Spaarlamp
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 7 juli 2022

  Samen energie besparen

  De energieprijzen zijn torenhoog en de inflatie heeft een steeds sterkere greep op de portemonnee van steeds meer gezinnen, alleenstaanden en studenten. Het verwarmen van het eigen huis is in toenemende mate oorzaak van serieuze financiële zorgen. Het Centraal Planbureau berekende dat 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen kunnen raken. En het Nibud sprak zelfs over 2,5 miljoen huishoudens die in geldnood komen.

  Lees meer over "Samen energie besparen"
 7. Boeren laarzen in veld.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 28 juni 2022

  Zin en onzin van het stikstofbeleid

  In de samenleving lopen de gemoederen op over de toekomst van de landbouw en de onlangs gepresenteerde stikstofplannen. Terecht zijn er veel vragen over het huidige beleid en ik snap de zorgen die er leven. Tegelijkertijd blijken er ook steeds veronderstellingen te zijn die helemaal niet kloppen. In deze blog ga ik in op een aantal zorgen die er leven, op de zin en onzin van het stikstofbeleid.

  Lees meer over "Zin en onzin van het stikstofbeleid"
 8. Boeren laarzen in veld.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 23 juni 2022

  Toekomst voor boer én natuur!? - bijdrage stikstofdebat

  Naast onze boerderij lag het natuurgebiedje De Kleistee. Ik speelde er graag. De boerderij en de natuur hoorden natuurlijk bij elkaar, totdat een van onze akkers met vruchtbare zandgrond, waar mijn opa al aardappels en sjalotten verbouwde, gelegen tussen de buitenduinen en de Middelduinen, werd onteigend, onteigend voor natuur. Toen werd de natuur een vijand, en natuurlijk de hoge heren in Den Haag, ergens ver weg van ons dorp, die even gingen bepalen wat goed voor ons was. Het heeft me een flinke tijd gekost om respect voor deze beslissing en waardering voor deze natuur te kunnen opbrengen.

  Lees meer over "Toekomst voor boer én natuur!? - bijdrage stikstofdebat"
 9. Polder en molens van boven.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 10 juni 2022

  Goed zorgen voor boer en natuur

  De vandaag gepresenteerde stikstofplannen laten zien hoe enorm en diepingrijpend de opgave is waar we met elkaar voorstaan. We leven met veel mensen en dieren op te grote voet in een te klein gebied en dat is niet houdbaar. Een boodschap die pijn doet, niet in het minst bij boeren in de Gelderse Vallei en op de andere zandgronden van ons land. Zeker als ik denk aan al die gezinnen en gemeenschappen, die bedrijven die al generaties door het werk doen op de plek die ze zo lief is. Dit zijn geen anonieme aandeelhouders, dit zijn gedreven familiebedrijven die een noodzakelijke maar pijnlijke verandering tegemoetzien in hun boerenbedrijf. 

  Lees meer over "Goed zorgen voor boer en natuur"
 10. Rijksoverheid.jpg
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 20 mei 2022

  Grote keuzes in onzekere tijden

  Direct zien welke keuzes we maken? Klik hier.

  We leven in onzekere tijden. De voorbije maanden hebben een grote impact op onze samenleving. We zagen de verschrikkingen en het lijden van de mensen in Oekraïne en daarmee zagen we ook dat veiligheid allesbehalve vanzelfsprekend is.

  Lees meer over "Grote keuzes in onzekere tijden"