Joël Voordewind stelt vragen over berichten van toenemende christenvervolging in China.

dinsdag 17 mei 2011

Naar aanleiding van berichten over vele nieuwe arrestaties van christenen in China heeft Joël Voordewind vandaag de vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken.

Schriftelijke vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de toenemende christenvervolging in China.

1.     Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Politie in Peking blijft christenen arresteren’ welke op 16 mei jl. verscheen in het Nederlands Dagblad? Heeft u tevens kennis genomen van het artikel 'Petitie kerk voor parlement' welke 11 mei jl. verscheen in het Reformatorisch Dagblad?

2.      Deelt u de analyse dat gezien de Chinese autoriteiten voor de zesde zondag op rij niet alleen christenen hebben verhinderd een kerkdienst bij te wonen maar ook zijn gearresteerd, de vervolging van christenen structurele vormen heeft aangenomen? Is de minister bereid in scherpe bewoordingen deze acties te veroordelen en deze veroordeling over te brengen naar de Chinese ambassade?

3. Ondersteunt de Minister de petitie van de Chinese huiskerken waarin ze de Chinese autoriteiten oproept de rechten van kerken en christenen te respecteren? Zo ja, bent u bereid dit kenbaar te maken aan de Chinese ambassade? Zo nee, waarom niet?

4.      Heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tijdens zijn recente handelsmissie in China waar hij zijn bezorgdheid uitsprak over de duidelijk verslechterde mensenrechtensituatie” ook in het specifiek gesproken over de vervolging van christenen?

5.     Hoe verhoudt zich het houden van een omvangrijke handelsmissie van 45 bedrijven en enkele onderzoeksinstellingen naar China zich met het leveren van kritiek op de verslechterde mensenrechtensituatie, inclusief de godsdienstvrijheid? Welke stappen wilt Nederland zowel in bilateraal als in EU-verband nemen om China onder druk te zetten om de mensenrechten niet langer met de voeten te treden?

« Terug

Archief > 2011 > mei