Joël Voordewind stelt vragen over de toenemende christenvervolging in China.

woensdag 18 mei 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Kortenoeven (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   De toenemende christenvervolging in China

Kamerstuk:   2011Z10284

Datum:            18 mei 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Politie in Peking blijft christenen arresteren”? 1) Heeft u tevens kennis genomen van het artikel “Petitie kerk voor parlement”? 2)

Vraag 2

Deelt u de analyse dat de vervolging van christenen in China structurele vormen heeft aangenomen aangezien de Chinese autoriteiten voor de zesde zondag op rij niet alleen christenen hebben verhinderd een kerkdienst bij te wonen maar deze christenen ook hebben gearresteerd? Bent u bereid in scherpe bewoordingen deze acties te veroordelen en deze veroordeling over te brengen naar de Chinese autoriteiten?

Vraag 3

Ondersteunt u de petitie van de Chinese huiskerken waarin ze de Chinese autoriteiten oproepen de rechten van kerken en christenen te respecteren? Zo ja, bent u bereid dit kenbaar te maken aan de Chinese autoriteiten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tijdens de recente handelsmissie in China, waar hij zijn bezorgdheid uitsprak over de “duidelijk verslechterde mensenrechtensituatie”, ook in het bijzonder gesproken over de vervolging van christenen?

Vraag 5

Hoe verhoudt zich het organiseren van een omvangrijke handelsmissie van 45 bedrijven en enkele onderzoeksinstellingen naar China zich met het leveren van kritiek op de verslechterde mensenrechtensituatie, inclusief de godsdienstvrijheid? Welke stappen wilt Nederland zowel in bilateraal als in EU-verband nemen om China onder druk te zetten om de mensenrechten niet langer met voeten te treden?

1 Nederlands Dagblad, 16 mei 2011.

2 Reformatorisch Dagblad, 11 mei 2011.\

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2011 > mei