Bijdrage Joël Voordewind aan AO inzake Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken.

donderdag 19 mei 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken in een algemeen overleg gevoerd met minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Kamerstuk:    21 501 - 02

Datum:             19 mei 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik ben erg blij dat de impasse in Ivoorkust doorbroken is en dat Ouattara het presidentschap op zich heeft genomen. Het is van groot belang dat het internationale onderzoek van de VN-mensenrechtenraad snel van start gaat. Het lijkt wel of de EU overgaat tot de orde van de dag. Alle contacten worden aangegaan en de hulpfondsen gaan weer die kant op, terwijl wij niet in beeld hebben welke misdaden zijn begaan.

De voorzitter: Ivoorkust staat op de agenda voor Ontwikkelingssamenwerking. Ik stel voor dat wij de beantwoording overlaten aan staatssecretaris Knapen.

De heer Voordewind (ChristenUnie): Ik neem aan dat de minister mijn opmerking meeneemt. Het gaat mij om de politieke kant, niet om de hulpkant. Hoe gaan wij verder met de VN-mensenrechtenraad? Kan er duidelijkheid komen voor wij weer heel veel geld gaan pompen in een president van wie wij weten dat hij de aanval heeft ingezet? De troepen die loyaal waren aan Ouattara hebben grove mensenrechtenschendingen begaan. Er zijn dorpjes waar 800 christenen zijn vermoord. Ik hoor daarover graag een reactie van de minister.

Voorzitter. Ik betreur de doden die het afgelopen weekend zijn gevallen aan Palestijnse kant. Je vraagt je altijd af of het niet met andere middelen opgelost had kunnen worden. Tegelijkertijd kregen wij berichten dat Syrië alle grenzen openzet om de Palestijnen de mogelijkheid te geven om Israëlisch grondgebied binnen te komen. Kan de minister daar wat over zeggen? Die kant van de zaak moet ook belicht worden. Er staat een bezoek van Abbas aan Nederland gepland. Ik heb een motie ingediend en aangehouden over de ontwikkelingen van de interimregering die niet alleen voor Nederland van belang zijn maar ook voor Europa. Is het waar dat Fatah en Hamas zich verenigen in de PLO, maar niet in een interimregering? Geeft dat complicaties als Abbas Nederland zou bezoeken? In het verslag over Libië is beschreven dat er een humanitaire missie, met name in Misrata, kan komen. Is Nederland bereid om daar een bijdrage aan te leveren? Mijn fractie vindt dat optreden binnen het mandaat past, zolang de onderzoeken en inlichtingen maar niet gericht zijn op verandering van regime, want dat valt niet onder resolutie 1973. Ik lees dat een Turks schip de sancties omzeilt en olie levert aan Libië. Kan de minister daar wat over zeggen?

Het is goed dat de EU de sancties voor Syrië heeft ingesteld. De EU gaat hier sneller dan de Veiligheidsraad en dat is een goede zaak. De sancties zijn nog niet gericht tegen Assad zelf. De Amerikanen hebben dat wel gedaan. Is dat een volgende stap waarmee de minister het eens is? Wij zijn nooit enthousiast geweest over EDEO, de diplomatieke dienst van de EU. Wij vinden diplomatie een primaire verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten. Er wordt inmiddels gesproken over de mensenrechtenstrategie. De eerste 100 dagen van mevrouw Ashton zijn verstreken. Hoe kwalificeert de minister haar optreden in het Midden-Oosten en met name haar lakse houding als het gaat om de zogenaamde Arabische lente? Vindt de minister dat er bij EDEO een aparte afdeling dient te komen voor godsdienstvrijheid? Mijn collega in het Europees Parlement, Peter van Dalen, heeft dit voor gesteld naar aanleiding van de situatie in Egypte. Het is goed dat Nederland aandacht blijft vragen voor de situatie van de kopten. Het afgelopen weekend zijn er weer dramatische situaties geweest. Ik vraag mij elke keer verbaasd af waarom over religieus geweld gesproken wordt. Dat is een neutrale benaming voor het conflict, terwijl de demonstrerende kopten eenzijdig aangevallen worden door extremistische moslims. Vindt de minister met mij dat de Egyptische regering duidelijker en steviger moet optreden ter bescherming van die kopten? Elke keer komt men te laat of is men niet aanwezig. Ik maak mij daar grote zorgen over. Het zou goed zijn als de minister zijn zorgen over het gebrek aan bescherming van de kopten aan de Egyptische ambassadeur in Nederland kenbaar maakt. Ik ben erg blij dat de minister en zijn staf het voor elkaar hebben gekregen om de 32 mensenrechtenschenders in Iran op de lijst te zetten. Dat was een lang proces waarop de ChristenUnie samen met de VVD heeft aangedrongen. Goed dat dit nu gebeurd is.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2011 > mei