Twee moties Joël Voordewind tijdens debat over de Staat van de Europese Unie.

donderdag 26 mei 2011

Onderwerp:    Voortgezet debat over de Staat van de Europese Unie

Kamerstuk:    32 502

Datum:             26 mei 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dan kom ik tot het voorlezen van nog twee moties om de kleine toezegging van de staatssecretaris nog even scherp te krijgen. De eerste gaat over het MATRA-programma.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de EU betrokken is bij de democratiseringsprocessen in Noord-Afrika;

constaterende dat het Programma Maatschappelijke Transformatie bestaat om landen in Midden- en Oost-Europa te helpen in de democratiseringsprocessen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het MATRA-programma ook kan worden opengesteld voor landen in Noord-Afrika,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Ormel, Van der Staaij, Plasterk en Schouw.

Zij krijgt nr. 16 (32502).

De heer Voordewind (ChristenUnie):

De andere collega's hebben al toegezegd dat ze mijn volgende motie gaan steunen. Dat is mooi. Het gaat over het pr-budget van Brussel van 250 mln. Ik noem één voorbeeld. Brussel geeft in het kader van promotie 1 mln. uit voor hiphopdans. Dat is heel aardig.

De voorzitter:

Mijnheer Voordewind, u hebt geen tijd meer voor uitweidingen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Er is ook geld voor orgelmuziek. Dat is ook heel aardig.

De voorzitter:

U moet nu uw motie voorlezen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Daarom kom ik tot het indienen van de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris het Europafonds heeft stopgezet;

van mening dat niet alleen Nederlandse maar ook Europese, groots opgezette, dure publiekscampagnes om de burger te doordringen van het feit dat Europa goed is voor hen, onwenselijk zijn;

overwegende dat in tijden dat lidstaten fors moeten bezuinigen, ook in Brussel uitgaven, zoals pr-uitgaven, kritisch tegen het licht moeten worden gehouden;

verzoekt de regering, ook in Brussel in te zetten op een korting op het pr-budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Bommel en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (32502).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2011 > mei