Inbreng Carla Dik t.b.v. Overeenkomst verwerking in Frankrijk van Nederlandse splijtstofelementen

donderdag 05 september 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken

Onderwerp:   Goedkeuring van de op 20 april 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93)

Kamerstuk:    33 671

Datum:            5 september 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Goedkeuring van de op 20 april 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93).

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe wordt omgegaan met afval dat onder het oude verdrag moet worden teruggezonden, aangezien het oude verdrag van kracht blijft tot 2034. Voor 2034 moet het afval dat onder het oude verdrag valt zijn teruggezonden. Hoe wordt hier uitvoering aan gegeven, aangezien het nieuwe verdrag meer vergaande bepalingen bevat? Bevat het oude verdrag ook de bepaling dat al het afval moet worden teruggestuurd?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in artikel 7 dat het vervoer moet plaatsvinden volgens regelgeving van de landen waar het door vervoerd wordt. Hoe beziet de regering het verzet in België onder verschillende gemeenten tegen treinvervoer van kernafval door dichtbevolkte gebieden? Is het in de toekomst nog mogelijk om kernafval per trein door België te vervoeren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > september