Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over hergebruik van datadragers van de overheid

maandag 09 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën

Onderwerp:   Hergebruik van datadragers van de overheid

Kamerstuk:    2013Z16917

Datum:            9 september 2013

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie dat de overheid jaarlijks duizenden herbruikbare mobiele telefoons en andere datadragers, zoals tablets, computers en laptops laat vernietigen, terwijl de volledige technische levensduur nog niet verstreken is? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het vernietigen van herbruikbare elektronische apparatuur niet past bij de ambitie in het regeerakkoord om te komen tot een circulaire economie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Vindt u dat producthergebruik van apparatuur, volgens de ladder van Lansink, boven materiaalhergebruik (ofwel: vernietiging) zou moeten gaan?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er oplossingen zijn voor het hergebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, waarbij moet worden geborgd dat het niet leidt tot dumping van afval in deze landen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat er mogelijkheden zijn om de dataveiligheid van afgeschreven apparatuur te borgen bij hergebruik?

Vraag 6

Bent u bereid om over te gaan tot hergebruik van apparatuur binnen de overheid, volgens de ladder van Lansink? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u dit concreet gaan uitvoeren?

1) Informatieblad «100% integere dataverwerking, 100% resultaat, 100% resultaat» en het informatieblad «DRZ introduceert de datacontainerservice» van de Dienst Domeinen,ttp://www.domeinenrz.nl/domeinenrz_sites/objects/ae0/32k/bff7fc97db6485fff77cef648669c/datavernietiging

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > september