Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Carla Dik over aanpak productie GHB en verkoop grondstoffen

woensdag 18 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber als leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   De aanpak van de productie van GHB en de verkoop van grondstoffen hiervoor

Kamerstuk:    2013Z17689

Datum:            18 september 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Grondstof GHB moet op harddrugslijst»1) en het bericht «OM en politie ten strijde tegen online GHB-grondstof»?2)

Vraag 2

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over de drug GHB?3) 4)

Vraag 3

Deelt u de mening van de landelijk officier synthetische drugs van het Openbaar Ministerie (OM) dat GBL, de grondstof van de drugs GHB, op lijst 1 van de Opiumwet moet komen zodat de handel en productie van GHB beter aangepakt kan worden?

Vraag 4

Bent u nog steeds van mening dat het niet wenselijk is dat Nederland, net zoals Australië en de Verenigde Staten, overgaat tot een verbod op meer dan 80% zuivere GBL? Waarop baseert u de mening dat deze maatregel nauwelijks effectief zal zijn? Zijn er onderzoeksresultaten in deze landen die dit bevestigen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de bewijslast voor het OM vereenvoudigd wordt als er wel een dergelijk verbod zou zijn voor GBL met een hoge zuiverheidsgraad en dat het invoeren van een dergelijk verbod de drempel voor GHB productie in ieder geval zou verhogen?

Vraag 6

Wat zijn inmiddels de ervaringen met de afspraken die het Landelijk Parket heeft gemaakt over de handel in GBL? Hoe vaak zijn ongebruikelijke of verdachte transacties van GBL inmiddels gemeld door de chemische industrie en door de 22 handelaren die nu bij het OM in het vizier zijn?

Vraag 7

Bent u bereid de vrijwillige meldingsplicht te vervangen door een vergunningensysteem voor de verkoop van GBL zoals dat in EU-landen Bulgarije, Slowakije en Zweden het geval is? Deelt u de mening dat dit de drempel op GHB te produceren kan verhogen?

Vraag 8

Heeft u inmiddels binnen Europa gepleit voor denaturatie van GBL, zodat deze niet meer voor menselijke consumptie kan worden gebruikt, zoals eerder gebeurd is met spiritus? Zo nee, bent u bereid dit te doen?

Vraag 9

Is de quick scan van de Coördinatiecommissie Assessment en Monitoring nieuwe drugs met betrekking tot het gebruik van GBL inmiddels afgerond? Welke adviezen heeft deze commissie uitgebracht voor aanpassingen van het huidige beleid?

1) BNR, 12 september 2013, http://www.bnr.nl/incoming/185388-1309/bnr-juridische-zaken-grondstof-ghb-moet-op-harddrugslijst

2) BNR, 5 september 2013, http://www.bnr.nl/nieuws/569227-1309/om-en-politie-ten-strijde-tegen-online-ghb-grondstof

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1800

4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 2150

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > september