Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB (AO d.d. 03/03)

donderdag 05 maart 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB (AO d.d. 03/03)

Kamerstuk:    25 657

Datum:           5 maart 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Desgevraagd gaf de staatssecretaris tijdens het AO aan dat hij vertrouwen heeft in de aanpak. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om het vertrouwen in de aanpak maar dat de problemen worden opgelost. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er verschillende maatregelen worden genomen om de problemen rondom het trekkingsrecht op korte termijn te verbeteren;

constaterende dat vele budgethouders en zorgverleners nog steeds in de problemen zitten doordat gegevens niet goed in het systeem staan en loon niet betaald wordt;

overwegende dat het van belang is een deadline te stellen, waardoor alle partijen in de keten dezelfde focus krijgen en de hoogste prioriteit ligt bij het uitbetalen van zorgverleners;

verzoekt de regering, op 1 april het systeem dusdanig op orde te hebben dat alle maandloners betaald kunnen worden en dat voor de declaraties de betalingstermijn van vijf tot tien werkdagen gehanteerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 144 (25657).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ik heb nog een vraag aan de staatssecretaris. In het debat hebben wij gewisseld wat de gemeenten zouden kunnen doen. Natuurlijk heeft alles wat de gemeenten op dit moment doen voor de budgethouders en de zorgverleners het karakter van een noodmaatregel. Kan de staatssecretaris nog eens uiteenzetten wat de gemeenten precies kunnen doen, hoe lang die periode wat hem betreft kan duren en welke ondersteuning de rijksoverheid daarbij zou kunnen leveren? Het zou ons en ook de gemeenten erg helpen als wij daar expliciet duidelijkheid over krijgen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl .

 

« Terug

Archief > 2015 > maart