Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en de Leden Rebel (PvdA) en Van der Staaij (SGP) over de rokende gokker

vrijdag 13 maart 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Leden Rebel (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën

Onderwerp:   De rokende gokker

Kamerstuk:    2015Z04540

Datum:           13 maart 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Rokende gokker levert Holland Casino winst op»? 1) Zo ja, wat vindt u daarvan?

Vraag 2

Kunt u uitleggen waarom Holland Casino heeft besloten haar rookruimten te vergroten en aantrekkelijk te maken, door de mogelijkheid te bieden in deze ruimten te gokken?

Vraag 3

Op welke rechtsgrond is het toegestaan gokautomaten te plaatsen in rookruimten?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het buitengewoon onwenselijk is dat Holland Casino, waarvan de Staatssecretaris van Financiën aandeelhouder is, rookruimten aantrekkelijk maakt? Deelt u voorts de mening dat het beleid van Holland Casino in gaat tegen de geest van de wet en het kabinetsbeleid om roken te ontmoedigen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit beleid bij Holland Casino te veranderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

In hoeverre is er door het beleid van Holland Casino sprake van oneigenlijke concurrentie in de horeca?

Vraag 6

Wilt u in gesprek gaan met Holland Casino om te bezien op welke wijze zij een pledge kunnen ondertekenen ter ondersteuning van het Nationaal Preventie Programma?

1) http://nos.nl/artikel/2022797

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > maart