Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de BTW-plicht voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

maandag 20 juli 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën

Onderwerp:   De BTW-plicht voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Kamerstuk:    2015Z14081

Datum:           14 juli 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Natuurbeheerders willen helderheid over BTW-vrijstelling»? 1)

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van de brief van LTO over dit onderwerp en het advies van prof. R.N.G. van der Paardt dat naar het Minister van Economische Zaken is gestuurd?

Vraag 3

Onderschrijft u dit advies en deelt u de mening dat het heffen van BTW op agrarisch natuur- en landschapsbeheer niet gewenst is?

Vraag 4

Waarop zijn de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gebaseerd? Zijn de vergoedingen nog kostendekkend op het moment dat er een «korting» van 21% zal gelden?

Vraag 5

Wat zijn de consequenties voor het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op het moment dat deze BTW-plicht zou gaan gelden?

Vraag 6

Bent u bereid om op korte termijn, in ieder geval ruim voor 1 september 2015 als provincies besluiten nemen over de gebiedsaanvragen ANLb van collectieven, aan provincies en collectieven te laten weten dat er geen sprake zal zijn van BTW-heffing op betalingen voor overeenkomsten ANLb die onder het nieuwe stelsel worden afgesloten?

Vraag 7

Bent u bereid, indien BTW-heffing onvermijdelijk is, compensatie te verlenen voor de te innen BTW opdat ondernemers geen financiële schade van de stelselherziening ondervinden?

1) http://lto.nl/actueel/nieuws/10862688/Natuurbeheerders-willen-helderheid-over-btw-vrijstelling

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > juli