Partijnetwerken

ChristenUnie ledennetwerken

De ChristenUnie wil een vereniging zijn waar verbondenheid én het samen zoeken naar goed beleid voor ons land, een gezamenlijke missie is van alle leden. Hiervoor kent de partij onder andere ledennetwerken. Deze zijn gericht op ontmoeting én op visie- en ideevorming. De netwerken kunnen de (bestuurders van) de partij adviseren en zijn een vraagbaak voor bestuurders en relevante commissies.

Op dit moment werkt de ChristenUnie aan een doorstart van bestaande netwerken en de opstart van een aantal nieuwe netwerken. Op deze site staat vermeld wanneer een nieuw netwerk van start gaat. Een netwerk kan worden opgericht én is georganiseerd aan de hand van een aantal spelregels. Die vindt u hier.

Als u na het lezen van deze pagina’s meer wil weten over de netwerken of als groep ChristenUnie-leden zelf een netwerk wil starten, kunt u contact opnemen met de coördinator partijnetwerken Gerrit van den Berg via netwerken@christenunie.nl

 1. Jonggezin_bijgesneden.jpg
  Auteur_HenkW
  Door Henk Wever op 12 september 2022 om 14:00

  Advies Themanetwerk Jeugd en Gezin over de jeugdbescherming

  In september werd het onderzoek 'Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen' gepresenteert. Als reactie op dit onderzoek schreef het themanetwerk Jeugd en Gezin (in oprichting) van de ChristenUnie een advies met input vanuit de achterban.

  Lees verder