Partijnetwerken

ChristenUnie partijnetwerken

De ChristenUnie wil een vereniging zijn waar verbondenheid én het samen zoeken naar wijs beleid voor ons land, een gezamenlijke missie is van alle leden. Hiervoor kent de partij onder andere partijnetwerken. Deze zijn gericht op ontmoeting en op visie- en ideevorming. De netwerken organiseren bijeenkomsten, kunnen de bestuurders en commissies van de partij adviseren of zijn een klankbord voor de partij. 

Op deze site staat vermeld wanneer een nieuw netwerk van start gaat. Een netwerk kan worden opgericht én is georganiseerd aan de hand van een aantal spelregels. Die vindt u hier. 

Als u na het lezen van deze pagina’s meer wil weten over de netwerken kunt u contact opnemen met de coördinator partijnetwerken Gerrit van den Berg via netwerken@christenunie.nl 

 1. Workshop netwerksymposium JenG 14okt2022 1 grote zaal.jpg
  Gerrit van den Berg
  Door Gerrit van den Berg op 17 oktober 2022 om 16:05

  Eerste ChristenUnie netwerksymposium jeugd en gezin

  Ongeveer zeventig bevlogen ChristenUnie-leden kwamen op vrijdag 14 oktober bij elkaar voor het eerste netwerksymposium jeugd en gezin van onze partij.

  Lees verder

  Labels:

 2. Formulier invullen
  Gerrit van den Berg
  Door Gerrit van den Berg op 14 oktober 2022 om 09:50

  Uitslag ledenenquĂȘte over ledennetwerken

  Kort voor de zomer stuurden we een ledenenquête om u te vragen welke onderwerpen prioriteit hebben voor de ledennetwerken en welke input u ons mee wil geven. Hieronder een korte uitslag en informatie hoe we verder gaan met de opbouw van de netwerken.

  Lees verder

  Labels:

 3. Jonggezin_bijgesneden.jpg
  HenkW2.jpeg
  Door Henk Wever op 12 september 2022 om 14:00

  Advies Themanetwerk Jeugd en Gezin over de jeugdbescherming

  In september werd het onderzoek 'Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen' gepresenteert. Als reactie op dit onderzoek schreef het themanetwerk Jeugd en Gezin (in oprichting) van de ChristenUnie een advies met input vanuit de achterban.

  Lees verder