ChristenUnie Thema-netwerken

ChristenUnie Thema-netwerken

In de ChristenUnie is een aantal Themanetwerken actief. Deze netwerken hebben als doel om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan standpuntbepaling rond politieke thema’s. Ze geven inhoudelijke adviezen aan alle fracties, schrijven artikelen en organiseren symposia en netwerkbijeenkomsten. Een tweede doel van de Themanetwerken is om deskundigen, leden en geïnteresseerden op hun vakgebied te betrekken bij het werk van de ChristenUnie. Op die manier kan van de brede en diepgaande kennis die in onze achterban over allerlei beleidsterreinen aanwezig is optimaal gebruik gemaakt worden voor opinievorming en beleidsafwegingen.

Onderwerpen Thema-netwerken:

Op dit moment zijn de volgende Thema-netwerken actief:

Defensie

Duurzaamheid

Economie

Internationale samenwerking

Onderwijs

Veiligheid

Wonen

Zorg 

Wilt u een bijdrage leveren aan een of meer van deze netwerken vul dan Mijn Profiel in en geef aan bij welke netwerken u betrokken wilt zijn. Ook kunt u contact opnemen met de coördinator talent. Deze kan u in contact brengen met de coördinatoren van de netwerken. Dat kan via mail of telefoon 033-4226969.