ChristenUnie Thema-netwerken

ChristenUnie Thema-netwerken

In de ChristenUnie is een aantal Themanetwerken actief. Deze netwerken hebben als doel om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan standpuntbepaling rond politieke thema’s. Ze geven inhoudelijke adviezen aan alle fracties, schrijven artikelen en organiseren symposia en netwerkbijeenkomsten. Een tweede doel van de Themanetwerken is om deskundigen, leden en geïnteresseerden op hun vakgebied te betrekken bij het werk van de ChristenUnie. Op die manier kan van de brede en diepgaande kennis die in onze achterban over allerlei beleidsterreinen aanwezig is optimaal gebruik gemaakt worden voor opinievorming en beleidsafwegingen.

Onderwerpen Thema-netwerken:

Op dit moment zijn de volgende Thema-netwerken actief:

Defensie

Secretaris: Christiaan Meinen
E-mail

Duurzaamheid

Voorzitter: Gersom van de Elst
Secretaris: Jennifer Hup 
E-mail

Economie

Voorzitter: Pieter Stam 
E-mail

Inrichting openbaar bestuur

Voorzitter: Arie Elsenaar
Secretaris: Tycho Jansen
E-mail

Internationale samenwerking

Voorzitter: Wim den Hartog
E-mail

Onderwijs

Voorzitter: Eric Rietkerk 
Secretaris: Jetske Gerkema
E-mail

Veiligheid

Voorzitter: Sieb Geerds
Secretaris: Nathanael Vroon
E-mail

Wonen

Voorzitter: Ankie van Tatenhove
Secretaris: Jan Willem Westerveld
E-mail

Zorg en welzijn

Voorzitter: Hilbert Hunink
Secretaris: Arie Barendrecht 
E-mail


Wilt u een bijdrage leveren aan een of meer van deze netwerken vul dan Mijn Profiel in en geef aan bij welke netwerken u betrokken wilt zijn. Met vragen over uw betrokkenheid of inzet voor de ChristenUnie kunt u terecht bij Annerieke Kisjes, coördinator talent.