Kuiper: Zet verbod op sharia desnoods in grondwet

2010_AP_Roel_Kuiper_610 voor site 2zaterdag 19 februari 2011 18:28

Geen financiële banden tussen moskeeën in Nederland en onvrije islamitische landen, een verbod op islamitische wetgeving en streng optreden tegen geweld dat is gebaseerd op godsdienstige overtuigingen. Deze drie maatregelen moeten het islamdebat in Nederland een stap vooruit helpen, zegt Roel Kuiper, lijsttrekker namens de ChristenUnie bij de komende Eerste-Kamerverkiezingen in een interview met dagblad Trouw.

“Dat betekent het droogleggen van omvangrijke financiële stromingen naar moskeeën in Nederland”, zegt Kuiper. “Subsidies vanuit landen als Saoedie Arabie, dat moeten we niet willen.”

Ook wil Kuiper vastleggen dat de sharia of andere wetgeving die op islamitisch recht is gebaseerd, geen plek heeft in Nederland. “En dat zetten we desgewenst ook in de grondwet.”

Kuiper wil geen islamitische wetgeving omdat deze uitgaat van grondbeginselen die niet tot onze cultuur horen. “Onze vrijheden, de manier waarop we elkaar bejegenen, onze normen over goed en kwaad, allen zijn gevormd door het christendom.”

Als voorbeeld noemt Kuiper de Nederlandse rechtstaat waarin diverse christelijke motieven zijn terug te vinden. “De democratische rechtstaat gaat over wetgeving accepteren waarin sprake is van genade, herstel en verzoening. Wij gaan niet uit van oog om oog, tand om tand. Onze rechtspraak past het recht toe maar weet tegelijkertijd ook dat er weer verzoening moet plaatsvinden. Dat soort vanzelfsprekendheden heeft zijn wortels in het christelijk denken.” Volgens Kuiper gaat het islamitisch recht meer uit van vergelding.

Christendom hoger dan islam

De islam versus het christendom zorgde afgelopen maandag tijdens het tv-debat van de NOS voor een opmerkelijk moment. PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf vroeg aan Kuiper of hij het christendom niet ‘duizend treden hoger’ vond staan dan de islam. Kuiper antwoordde bevestigend. “Die duizend treden waar De Graaf over spreekt, zijn voor zijn rekening. Misschien moet ik het zo zeggen: het christendom heeft rijkere, bredere motieven die de samenleving ook echt kunnen dienen in haar ontwikkeling.”

Tot de christelijke motieven hoort ook de acceptatie van mensen met een ander geloof. Deed de lijsttrekker van de ChristenUnie die acceptatie geen geweld aan met de opmerking dat het christelijke geloof superieur is aan de islam? Kuiper vindt van niet. “Door de vraagstelling werd ik in het spoor gebracht van: is het christendom superieur of niet. Ik wilde daar duidelijk op antwoorden. Ik ben christen, heb een bepaalde overtuiging en hang die met overtuiging aan. Als een moslim zegt, ik stel de islam hoger dan het christendom, is dat ook prima. Daar is hij volkomen vrij in.”

Politieke en godsdienstige debat

“Ik wil wel het onderscheid duidelijk maken tussen een debat over religieuze zaken, over de betekenis van Jezus Christus voor het godsdienstig beleven, en de politieke dialoog”, vervolgt Kuiper. “Dat laatste gaat over de betekenis van de islam voor onze samenleving. Dat is ook de context van het debat dat we maandag hadden. Dat is ook waar de PVV het vaak over heeft: hoe werkt de islam uit in onze samenleving?”

Individuele geloofsbeleving gaat de politiek niets aan, vindt Kuiper. “Vrijheid is belangrijk in de persoonlijke levenssfeer. Ook als het gaat om de beleving van godsdienst.” Hij wijst er op dat de PVV haar eigen denken over vrijheid en dwang niet op orde heeft als het gaat over individuele geloofsbeleving. “Zij treden binnen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat de hoofddoek een symbool is van de onderdrukking van vrouwen. Mogen die mensen dat zelf weten? Als zij zich zo willen presenteren als vrouw en zo hun identiteit willen tonen, dan is dat prima.”

(Trouw, 19 februari 2011)

« Terug

Reacties op 'Kuiper: Zet verbod op sharia desnoods in grondwet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > februari